Karl den Tolftes Kyrkobibel

1873-ÅRS UTGÅVA

Gamla Testamentet

Namnen och ordningen på alla 39 böcker i Gamla Testamentet.

Välj bok