ARTIKEL

OM BIBELEN

En introduktion til de Hellige Skrifter, Guds ord.


En bog, der er under konstant angreb!

Del 1-3
Del 1

Er Bibelen Guds Hellige ord eller bare en bog?

Den mest frygtede bog gennem tiderne

Bibelen er den mest udbredte og udgivne bog i verden. Den er trykt i anslået 5 milliarder eksemplarer og er oversat til mere end 3.000 sprog; dette til trods for, at 52 lande i skrivende stund har forbudt eller stærkt begrænset Bibelen, som er en bog, der blandt andet prædiker, at vi skal elske vores fjender. Ironisk nok har 93 lande underskrevet FN's konvention om forbud mod atomvåben, så man kan argumentere for, at de 52 ledere, der har forbudt Bibelen i deres lande, tilsyneladende frygter en bog næsten lige så meget som atomvåben, en bog, som de ikke engang tror på. Desværre findes den samme holdning til Bibelen selv i lande, der ikke hævder at være fjendtligt indstillet over for Bibelen (f.eks. Finland og England), fordi de ikke længere kan tolerere dens indhold. Bibelen advarer om, at der vil komme en tid, hvor de ikke vil tolerere den sunde lære, men vil vende sig til fabler (2 Timoteus 4:3-4).
 • Hvis Bibelen bare er en bog som alle andre, hvorfor så overhovedet forbyde den?
 • Hvis Bibelen bare er en bog som alle andre, hvorfor frygter folk så Bibelen, selv dem, der afviser den?
 • Hvis Bibelen bare er en bog som alle andre, hvorfor bliver folk, der ikke tror på den, så oprørte over dens indhold?

"For Guds ord er levende, og kraftfuldt, og skarpere end noget tveægget sværd, ved at gennemborer ja til adskillelsen af sjæl og ånd, og af leddene og marven, og er en kritiker af hjertets tanker og hensigter." - Heb 4:12. (DK-KJV)

"Er mit ord ikke som en ild? siger Herren, og som en hammer, der slår klippen i stykker?" - Jer. 23:29 (SKJVB oversat til dansk)

Er Bibelen hellig, fordi jeg eller en anden siger det? Nej, den er hellig, fordi Bibelen siger det:
"(Hvilket han forud havde lovet via hans profeter i de hellige skrifter,)" - Rom 1:2 (DK-KJV)

Guds ord, der virker i jer, som tror

Bibelen er historisk korrekt og er samtidig den eneste bog i verden, der præcist forudsiger hver eneste detalje i fremtiden. Bibelen er den eneste bog i verden, der er skrevet af mere end tyve forskellige forfattere (ved Guds hånd) på tre forskellige kontinenter, som også levede med mere end tusind års mellemrum, og som præcist forudsiger hver eneste detalje i fremtiden uden at begå en eneste fejl. Det er indlysende, at Bibelen er Guds ord, og derfor skal du modtage den som Guds ord.

"Også af denne grund takker vi Gud uden ophør, fordi, da I modtog Guds ord som I hørte af os, modtog I det ikke som var det menneskers ord, men som det i sandhed er, Guds ord, som også effektfuldt udvirker i jer der tror." - 1Th. 2:13. (DK-KJV)

Guds ord er et levende ord

Ja, Guds ord er levende - Hvis du søger i USA: Library of Congress i Washington D.C., som siges at være det største bibliotek i verden, vil du blandt alle disse millioner af bøger undtagen Bibelen IKKE finde nogen levende bog, alle andre bøger er skrevet af mennesker, som er døde i ånden og skrevet efter deres egen forståelse (se Ords 3:5).

"HERRENs ord er rene ord: som sølv prøvet i en smelteovn af jord, renset 7 gange.Du skal holde dem, Kæreste HERRE, du skal bevare dem fra denne generation for evigt." - Sa 12:6-7. (DK-KJV).

Sammenfatning

Bibelen er ikke kun den mest udbredte og udgivne bog i verden med over 5 milliarder eksemplarer og oversættelser til mere end 3.000 sprog, men den fremkalder også stærke reaktioner verden over. På trods af at den prædiker kærlighed til ens fjender, er den forbudt i 52 lande, hvilket ironisk nok kan sammenlignes med den frygt, som atomvåben vækker. Denne frygt og modvilje strækker sig selv til lande, der ikke er åbent fjendtlige over for Bibelen, såsom Finland og England, hvor dens indhold ikke længere tolereres. Denne modstand mod Bibelen blandt ikke-troende peger på dens unikke og gennemtrængende natur, der beskrives i Hebræerbrevet 4:12 som skarpere end noget tveægget sværd og en gennemskuer af hjertets tanker og hensigter. 
Bibelen, som er historisk nøjagtig og den eneste bog, der forudsiger fremtiden uden fejl, er Guds ord og ikke et menneskeskabt værk. Dens menneskelige forfatterskab under Guds inspiration spænder over tre kontinenter og flere årtusinder, hvilket forstærker dens unikke karakter og relevans. Selv om der findes millioner af andre bøger i verdens største bibliotek, er Bibelen den eneste »levende« bog, hvilket understreger dens fortsatte betydning og indflydelse på menneskers liv, så vi alle kan kende sandheden.

En Salme af David. Jeg vil rose dig med hele mit hjerte: foran guderne vil jeg synge lovsang til dig. Jeg vil tilbede imod dit hellige tempel, og lovprise dit navn for din overbærenhed og for din sandhed: for du har forstørret dit ord over hele dit navn." - Sa 138:1-2 (DK-KJV).

Bibelen, de Hellige Skrifter

BIBELEN er Guds ord, der fylder sindet, styrer hjertet, leder fødderne og er lampen, der oplyser de troendes vej.

BIBELEN indeholder Guds tanker, menneskets tilstand, vejen til frelse, synderes undergang og de troendes lykke. Dens lære er sund og hellig, dens forskrifter er bindende, dens historie er sand, og dens beslutninger er uforanderlige. Læs den for at blive klog, tro på den for at være sikker, og praktiser den for at være hellig. Den indeholder lys til at vejlede dig, mad til at opretholde dig og trøst til at opmuntre dig.

BIBELEN er den rejsendes kort, vandrerens stav, kaptajnens kompas, soldatens sværd og den kristnes charter. Her genoprettes paradiset, himlen åbnes, og helvedes porte afsløres.

JESUS KRISTUS er det store emne. Vores eget bedste ligger i dens konstruktion, og Guds ære er dens mål.

BIBELEN er en mine af rigdom, et paradis af ære og en flod af glæde. Den gives til dig i livet, den vil blive åbnet ved dommen og husket for evigt.

BIBELEN indebærer det højeste ansvar og vil belønne hårdt arbejde og fordømme alle, der tilsidesætter dens hellige indhold.

Hvordan skal en ung mand rense sin vej? ved at være varsom på den ifølge dit ord. - Sa 119:9 (DK-KJV)
Dette er min trøst i min trængsel, thi dit Ord har vederkvæget mig. - Sa 119:50 (SKJVB oversat til dansk)
For evigt, O HERRE, er dit ord stadfæstet i himlen - Sa 119:89 (SKJVB oversat til dansk)
Dit ord er en lampe for min fod, og et lys på min sti. - Sa 119:105 (DK-KJV)
Indgangen til dine ord giver lys; det giver forståelse til de enfoldige. - Ps 119:130 (SKJVB oversat til dansk)
Dit ord er sandt fra begyndelsen, og enhver af dine retfærdige domme varer for evigt. - Sa 119:160 (DK-KJV)
Del 2

Pas på tyveknægte, der vil berøve dig din tro på Guds ord!

Alexandria tekstkritikere

Der er EN BOG, som tekstkritikere ønsker at slippe af med

Det er tydeligt, hvilken bog tekstkritikerne ønsker at slippe af med, den bog hedder 1611 King James Version. Nej, de er ikke imod den græske tekst, som er grundlaget for 1611 King James Version, men det er den engelske oversættelse, som alle tekstkritikere sammenligner med de forfalskede græske manuskripter og kritiserer 1611 King James Version for, at den ikke stemmer overens med deres tekst. Hvilket den selvfølgelig ikke gør, King James-bibelen kommer fra den korrekte række af manuskripter, Majority Text, som stammer fra Syrien. Antiokia (ikke fra den korrupte linje af manuskripter, minoritetsteksten, den kritiske tekst, som stammer fra Egypten, Alexandria eller Rom).
De, der kritiserer King James Bible, mener, at den er en »ufuldstændig oversættelse«, og har brugt over 400 år på at forsøge at rette op på dens påståede fejl. Fra den ene bibeloversættelse til den næste. (i hvert fald indtil i dag ca. 150-200 oversættelser på engelsk) Så hvor er den perfekte oversættelse? Det siger du selv: »Den findes ikke.« HVAD? Så i over 400 år har alle de involverede i denne bestræbelse, omkring 600.000 forskere, herunder bibelkommentatorer, oversættere, professorer, arkæologer, historikere og studerende, ikke formået at producere EN perfekt og fejlfri oversættelse. Er det ikke en klar tilståelse og et bevis på, at det grundlæggende argument for deres arbejde er en løgn, især i betragtning af den omfattende tid og de ressourcer, der er investeret i at producere en bibel, der er fri for de fejl, der angiveligt findes i King James Bible.
Det, der formidles af disse bedragere, er budskabet om, at King James-bibelen er forkert, og også at Bibelen som helhed ikke er til at stole på, at vi ikke ved præcis, hvad der er Guds ord, fordi vi ikke har den oprindelige tekst. Samtidig med at de hævder, at den oprindelige tekst siger, at den græske tekst siger. Hvilken græsk tekst? Og har de den originale tekst? Nej, tro ikke på disse bedragere og løgnere, som uden at blinke kan bruge Codex Vaticanus og Codex Sinaiticus, som indeholder apokryferne som en del af Det Gamle Testamente, til at »korrigere« teksten i King James Bible. Men se, deres egne eller anbefalede bibeloversættelser indeholder ikke selv apokryferne, selv om de er baseret på disse tekster. Er det ikke mærkeligt? Der er et ord for dette - hykleri! 
 • Hvis nogen siger, at King James-bibelen ikke er Guds bevarede og ufejlbarlige ord, så bed dem om at give dig den bibel, som de siger er Guds bevarede ord; den bibel, som er Guds ord, inspireret, udåndet af Gud og ufejlbarlig.
 • Kan de ikke pege på Bibelen, der er blevet bevaret af Gud; har de præsenteret dig for en teori om en bog, der ikke har nogen autoritet, der konstant ændrer sig i henhold til menneskers traditioner, i henhold til verdens lære, en bog, der ikke engang eksisterer, da vi ikke har adgang til de originale inspirerede tekster. (Bed dem også om at vise dig stentavlerne med de 10 bud, der blev givet til Moses, som han smadrede, hvis de hævder, at kun den »originale tekst« er inspireret).
King James Bibelen mangler ikke vers eller ord og har en Bibeltekst, der; opbygger den kristnes tro, er uændret i læren siden 1611, er fejlfri og absolut perfekt. King James Bibelen er en Bibel, som læseren kan tro på, stole på og lade sig vejlede af, da den siden sin begyndelse i 1611 har givet uovertruffen frugt til Herren. King James Bibelen er sandhedens ord; perfekt, bevist og bevaret gennem tiderne, i over 400 år, til i dag og for evigt.
"Hvert ord fra Gud er rent, han er et skjold for dem, der sætter deres lid til ham. Læg ikke noget til hans ord, for at han ikke skal irettesætte dig og finde dig som en løgner.” - Ords 30:5-6. (SKJVB oversat til dansk)
Del 3

Alle Bibler kommer fra EN af TO forskellige manuskriptkilder

Som man siger: "Alt, hvad der glimter, er ikke guld", så er alt, hvad der kaldes en bibel, heller ikke Guds ord, og det er op til os at finde den ægte vare. For at identificere, hvad der er ægte, og hvad der er en forfalskning, bliver løsningen indlysende, når vi indser, at der kun er to manuskriptkilder. Selv om der findes flere hundrede forskellige engelske oversættelser af Det Nye Testamente, er der faktisk kun to kilder til alle disse bibler, og de kan alle spores tilbage til en af to familier af manuskripter - Majority Text eller Minority Text. Og mange af de bibeloversættere, der går ind for mindretalsteksten, optræder selv som forfalskere og har svigagtigt opdelt de to familier af manuskripter i fire kategorier, men denne opdeling forsøger at skjule det faktum, at der kun er to kategorier, familier. Tre af kategorierne stammer fra Alexandria og en fra Antiochia.
Guds ord er under konstant angreb, selv før det blev færdiggjort af disciplene under Guds vejledning, var der forfalskninger i omløb. Årsagen til alle disse falske versioner af Bibelen er baseret på tre ting:
 • Djævelens plan er at forsøge at ødelægge folks tillid til Guds ord gennem falsk lære (Romerne 1:25).
 • Djævelens plan er at skabe tvivl om, hvad Gud har sagt (1. Mosebog 3,1) og dermed få folk til at tvivle på Bibelen.
 • Onde, egoistiske menneskers kærlighed til penge (1 Tim. 6:10). Ved konstant at ændre oversættelsen kan man opnå copyright-beskyttelse og sælge en ny bibelversion igen og igen, hvilket betyder flere penge til forlaget og bogudgiverne.
"HERRENs ord er rene ord: som sølv prøvet i en smelteovn af jord, renset 7 gange.Du skal holde dem, Kæreste HERRE, du skal bevare dem fra denne generation for evigt." - Sa 12:6-7. (DK-KJV).Manuskriptkilder

1. Størstedelen af teksten stammer fra Syrien

Størstedelen af teksten, der geografisk stammer fra Syrien, Antiokia, omfatter omkring 99 % af de over 5.000 bevarede manuskripter, der findes i dag. Disse manuskripter blev brugt af oversætterne af King James Bible i 1604-1611, og manuskripterne har en høj grad af korrespondance med hinanden.
Ifølge Bibelen blev Herrens ord udgivet fra Antiokia i Syrien. I Apostlenes Gerninger 13 bliver Saulus (Paulus) (vers 9) en del af kirken i Antiokia (vers 1). "Skil Barnabas og Saulus ud for mig til værket hvortil jeg har kaldet dem.", sagde Gud (vers 2. Helligånden). De prædikede flere steder (men ingen steder i Bibelen er det nævnt, at de var i nærheden af Egypten), og i vers 49 kan vi læse: "Og Herrens ord var publiceret udover hele den region." Dette er nøglen til at forstå, hvilken række af manuskriptkilder man skal stole på ifølge Gud.
 • Hvad synes Gud om Antiokia? F.eks. at det er et sted, hvorfra der kom en mand med et godt omdømme, fuld af Helligånden og visdom, og som blev udpeget til at lede kirkens arbejde (ApG 6,3-5). Det er også det sted, hvor de troende første gang blev kaldt 'kristne' (ApG 11,26). Det er et sted, hvor den første store opvågning af hedningerne fandt sted (ApG 11,19-21). Det er et sted, hvor mange mennesker blev bragt til Herren (ApG 11,22-24). Det er det sted, hvor Gud etablerede hovedkvarteret for sin kristne kirke (ApG 11,25.26). Det er det sted, hvor Gud bragte sine profeter, som tegn på hans velsignelse over Antiokia, mens verden var i nød (ApG 11,27.28) = Positiv.  

2. Minoritetsteksten stammer fra Egypten

Er det de ældste tekster?

Minoritetsteksten kaldes også "Den kritiske tekst" og stammer geografisk fra Egypten, Alexandria, og består af ca. 45 tekster, som udgør mindre end 1 % af de manuskripter, der findes i dag:
 • Codex Vaticanus (Codex B) blev fundet i 1481 i Vatikanets bibliotek i Rom. I evangelierne er 749 hele sætninger og 452 led udeladt, plus 237 andre ord, som alle findes i hundredvis af andre græske manuskripter. Det samlede antal ord, der er udeladt i Codex Vaticanus i evangelierne alene, er 2.877 sammenlignet med majoritetsteksten. På trods af dette bliver Codex Vaticanus rost som en værdifuld skat. Codex Vaticanus er efter sigende blevet dateret til det 3. århundrede, men der mangler fuldstændig videnskabeligt bevis for denne påstand. "Kort sagt kan vi ikke være sikre på nogen præcis datering eller oprindelsessted for Codex Vaticanus, og på trods af videnskabelige anstrengelser kan dens historie heller ikke spores før det 15. århundrede." - Professor J. Neville Birdsall. 
 • Codex Sinaiticus (Aleph) blev fundet i Saint Catherine's Monastery, som er katolsk og også under administration af en egyptisk guvernør. De fleste af nutidens bibler har ændret mange bibelvers på grund af denne opdagelse af et angiveligt »gammelt« manuskript fra det 3. århundrede e.Kr. Se bogen: Er »Verdens ældste bibel« et falsum? Og bogen: »Who Faked the ›World's Oldest Bible?‹ - Chick Publications. Forfatteren David W. Daniels fremlægger beviser for, at Sinaiticus faktisk er en forfalskning fra det 19. århundrede. Og viser også den visuelle åbenbaring, der kom, da en international gruppe, som omhyggeligt fotograferede hver eneste side i Sinaiticus i høj kvalitet, offentliggjorde Codex B-billederne online. For første gang kunne bibelforskere og studerende se hele manuskriptet sammen, side om side. Med deres egne øjne er de chokerede over at se, at nogle af siderne er hvide og ser helt nye ud, mens andre er blevet gjort mørkere, så de ser meget gamle ud. Hvordan er det muligt, hvis de alle er fra den samme gamle bibel? Desuden er Sinaiticus fyldt med fejl, overstregninger og selvmodsigelser.
 • Codex Alexandrinus er sammen med Vaticanus og Sinaiticus de tre primære manuskripter, der danner grundlag for moderne bibelversioner, og de har en høj grad af uenighed med hinanden og en klar forbindelse til katolicismen. Og Sinaiticus og Vaticanus, de to vigtigste alexandrinske manuskripter, er ikke engang enige med hinanden på over 3000 steder (3036+); i evangelierne alene:
 • Matthæusevangeliet (656+).
 • Markusevangeliet (567+).
 • Lukasevangeliet (791+).
 • Johannesevangeliet (1022+).
De manuskripter, der blev udgivet i Alexandria i Egypten, er ikke Guds ord, men manipulerede skrifter, der er påvirket af falsk religion og hedensk filosofi. Disse manuskripter blev skabt af Origenes, grundlæggeren af en filosofisk skole i Alexandria i Egypten, og andre ligesindede. Det er noget, Bibelen også advarer imod:
Pas på at ikke noget menneske fordærver jer gennem filosofi og tomt bedrag, efter menneskers traditioner, efter denne verdens grundbegreber, og ikke efter Kristus. - Kol 2:8. (DK-KJV)

Fordeling af manuskriptkilder til Bibelen

1% - Minoritetstekst (ca. 45 manuskripter) 

99% - Majoritetstekst (ca. 5000 manuskripter)
Hvilken af disse to manuskriptkilder er mest troværdig som vidnesbyrd?


Hvor findes der pålidelige tekster fra Det Gamle Testamente?

Kristendommen og jødedommen har den hebraiske tekst som en fælles hellig skrift. I jødedommen kaldes den Tanakh, i kristendommen kaldes den Det Gamle Testamente, og sammen med Det Nye Testamente udgør de Den Hellige Bibel. Så hvor finder vi pålidelige tekster fra GT? Bibelen giver os svaret:
Hvilken fordel har da Jøden? eller hvilken gavn er der ved omskærelse?Meget på alle måder: hovedsageligt, fordi Guds orakler var betroet til dem. - Ro 3:1-2. (DK-KJV)
Gud betroede sit ord (orakel) til jøderne, de hebraiske skrifter. Så vi har IKKE brug for andre manuskripter fra upålidelige kilder som Dødehavsrullerne, hvem har skrevet disse tekster? Heller ikke Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS) produceret af Rudolf Kittel (1853-1929), den seneste version hedder Biblia Hebraica Quinta (BHQ). Rudolf Kittel, som viste antisemitiske tendenser, og hans familiebånd til nazismen kastede en mørk skygge over hans arbejde.


Apokryfernes hykleri

Nej, apokryferne er IKKE en del af Guds ord!

1611 King James Version, Första utgåvan (Faksimil-utgåva)

Billede: 1611 King James Version, første udgave (faksimileudgave) GT har en klar adskillelse fra de apokryfe bøger.


Septuaginta (LXX), Codex Vaticanus og Sinaiticus; indeholder apokryferne som en del af Det Gamle Testamente. 

For at finde pålidelige tekster fra Det Gamle Testamente kan vi heller IKKE gå til den græske oversættelse Septuaginta (LXX) af Det Gamle Testamente. I Septuaginta er Det Gamle Testamente blandet sammen med de deuterokanoniske skrifter (eller apokryferne), som ikke er en del af Guds ord. Argumentet om, at disse skrifter er fra de "ældste tekster" og derfor er bedre, fordi de skulle være tættere på den "oprindelige tekst", er ikke sandt: Selv hvis disse egyptiske tekster nu var de ældste tekster (hvilket de ikke er), ville det være fuldstændig irrelevant, da en gammel forfalskning stadig er en forfalskning.
Disse højt værdsatte manuskripter er grunden til, at ord og vers er fjernet fra Bibelteksten i alle moderne bibler; mens alle disse manuskripter indeholder apokryferne som en del af og blandet sammen med bøgerne i Det Gamle Testamente, i modsætning til Bibelteksten i King James Bible fra 1611, som er klart adskilt fra de apokryfe bøger, placeret mellem GT og NT. Desuden står der i slutningen af Malakias' Bog ordene "Profeternes afslutning" (se billedet ovenfor), men de fleste af de Bibeloversættelser, der er baseret på disse manuskripter i dag, inkluderer ikke Apokryferne. Vi støtter naturligvis ikke apokryferne, men er det ikke lidt mærkeligt?
 • Hvis disse manuskripter er de ældste og bedste tekster, hvorfor inkluderer de så apokryferne som en del af den kanoniske tekst i GT?
 • Og hvorfor inkluderer alle bibler, der er baseret på disse såkaldte »ældste og bedste tekster«, ikke apokryferne som en del af Guds ord? De har ingen problemer med at hævde, at ord og vers, der mangler i disse manuskripter, ikke hører hjemme i Bibelen. Svaret er hykleri.
Nej, apokryferne er ikke en del af Guds ord. Og det kaster også en mørk skygge over disse såkaldte ældste og bedste manuskripter. Bemærk også, at den hebraiske tekst ikke indeholder apokryferne, hvilket direkte viser, at disse »bøger« ikke hører hjemme i Guds ord, da de blev betroet af Gud til jøderne (Rom. 3:1-2). Det er også værd at bemærke, at kong James I selv afviser de apokryfe bøger, da han anser dem for at være knyttet til katolicismen.
Hvad angår de apokryfe bøger, udelader jeg dem, fordi jeg ikke er katolik ... - Kong James I af England (kong James I) fra sin bog "Basilikon Doron" (1599).
 • Hvad synes Gud om Egypten? F.eks. at det er et sted, hvor de vil slå dig ihjel og tage din kone (1 Mos 12,10-12); et sted, hvor de vil gøre dig til slave (2 Mos 1,11-14); et sted, som Gud selv kalder »trællehuset« (2 Mos 20,2) og det sted, som Moses kalder »jernovnen« (»ildovnen« (5 Mos 4,20)). Det er et sted, hvor Gud befaler sit folk, at deres kommende konge ikke må drive nogen form for handel. Han advarer dem specifikt om ikke at købe heste der og ikke engang at gå den vej igen (5 Mos 17,16). Det er et sted, som Gud åndeligt beskriver som den by, hvor hans to vidner (Moses og Elias, se Åb. 11:3-14, Mal. 4:4-5, Matt. 17:1-3) vil blive dræbt af Antikrist i Jerusalem i hans tid (7 år) som verdenshersker (Åb. 11:8). = Negativ.

Vælg den rigtige bibel

At vælge den rigtige bibel er meget mere end bare at beslutte, hvilken bog jeg skal læse, det er et afgørende hjertespørgsmål om den holdning, jeg skal have til Guds ord - Har jeg den holdning, som de troende i Antiokia havde, der holdt fast i Guds ord, eller den holdning, som de vantro i Alexandria havde; som satte spørgsmålstegn ved, ændrede, rettede, tilføjede og fjernede tekster fra Guds ord. Det første ord, djævelen sagde til Eva, var "Ja, har Gud sagt" (1. Mosebog 3,1), og djævelens mål er netop at skabe tvivl om, hvad Gud har sagt i sit ord. Så spørgsmålet er, hvilken Bibel du stoler på?
 • En bibel, hvis linje af manuskriptkilder går fra Egypten til Rom = Minoritetsteksten
 • En bibel, hvis linje af manuskriptkilder går fra Israel til Syrien = Majoritetsteksten

Sørg for, at din bibel ikke er fuld af huller og dermed ligner biblen på illustrationen nedenfor.

Illustration af en bibel uden vers eller ord.

Står følgende vers i din Bibel?

Eksempler på 16 vers i King James Version, som er helt udeladt i moderne Bibler (baseret på den korrupte Minority Text).
Matthæus 17:21: "Imidlertid går denne slags ikke ud foruden gennem bøn og faste.” (DK-KJV)
Matthæus 18:11: "For Menneskesønnen er kommet for at frelse det som var tabt.” (DK-KJV)
Matthæus 23:14: "Arme jer, skriftkloge og Farisæere, hyklere! for I fortærer enkers huse, og som et påskud laver lang bøn: Derfor skal I modtage en større forbandelse.” (DK-KJV)
Markus 7:16: "Hvis der er en mand der har ører til at høre, lad ham høre.” (DK-KJV)
Markus 9:44: "Hvor deres orm ikke dør, og ilden ikke er slukket.” (DK-KJV)
Markus 9:46: "Hvor deres orm ikke dør, og ilden ikke er slukket.” (DK-KJV)
Markus 11:26: "Men hvis I ikke tilgiver, så vil jeres Far som er i himlen heller ikke tilgive jeres overtrædelser.” (DK-KJV)
Markus 15:28: "Og skriften var opfyldt, som siger, Og han var talt med blandt overtræderne.” (DK-KJV)
Lukas 17:36: "2 mænd skal være på marken; den ene skal bli’ taget, og den anden efterladt." (DK-KJV)
Johannes 5:4: "For en engel gik ned på et bestemt tidspunkt til bassinet, og forstyrrede vandet: hvemsomhelst der så først efter kom i at vandet var forstyrret var gjort hel af hvilkensomhelst sygdom han havde." (DK-KJV)
ApG 8:37: "Og Philip sagde, Hvis du tror med hele dit hjerte, så må du. Og han svarede og sagde, jeg tror at Jesus Kristus er Guds Søn." (DK-KJV)
ApG 15:34: "Til trods for det behagede det Silas at bli’ tilbage." (DK-KJV)
ApG 24:7: "Men den ledende kaptajn Lysias kom over os, og med stor voldsomhed tog ham væk ud af vore hænder," (DK-KJV)
ApG 28:29: "Og da han havde sagt disse ord, rejste jøderne, og havde stor ræsonnering blandt demselv." (DK-KJV)
Ro 16:24: "Vor Herre Jesus Kristus’ nåde være med jer alle. Amen." (DK-KJV)
I Jo 5:7: "For der er 3 der aflægger optegnelse i himmel, Faderen, Ordet, og den Hellige Ånd: og disse 3 er 1." (DK-KJV)
Nogle bibler udelader også Johannes 7:53 og de første elleve vers af Johannes, kapitel 8, v1-11.


Moderne bibler fjerner navnet på den almægtige Gud, Jehova (2 Mosebog 6:3). 
"Og jeg vil ta’ jer til mig som et folk, og jeg vil være en Gud for jer: og I skal vide at jeg er HERREN jeres Gud, som forløser jer udaf Egypternes byrder." - 2 Mos 6:3 (DK-KJV)
Se billedet nedenfor fra King James Version 1611, første udgave. Navnet staves her med et I, IEHOVAH. I korrupte Bibler står der Lord i stedet for Jehova.  

Hvorfor mangler nogle Bibler slutningen af Fadervor i Matthæus 6?

"Bed I derfor på denne måde: Vor Far som er i himlen, Helliget være dit navn.Dit kongerige komme. Din vilje ske på jord, som den er i himlen. Giv os denne dag vort daglige brød. Og tilgiv os vor skyld, som vi tilgiver vore skyldnereOg led os ikke ind i fristelse, men forløs os fra ondt: For dit er kongeriget, og vældet, og herligheden, for evigt. Amen. "- Matt 6:9-13. (DK-KJV).
Ofte angriber disse moderne Bibeloversættelser Jesus' Guddom og fjerner betydningen af hans udgydte blod (Kol 1:14). I Esajas 14:12 fjerner nogle tekstkritiske Bibler ikke bare navnet på djævelen, Lucifer, men de ændrer ham til Morgenstjernen, som er Jesus (Åb 22:16). Desværre findes denne fejl også i Carl XII- Bibelen, selv om den kommer fra Majority Text, så sammenlign altid Bibelteksten med King James Bible:
"How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!" - Isa 14:12 (KJV)
"Huru äst du af himmelen fallen, du sköna morgonstjerna? "Huru äst du till jordena fallen, du som försvagade Hedningarna?" - Jes 14:12 (1873XII).
Slettede ord og vers - Hvordan kan en, der hævder at være kristen, overhovedet overveje at acceptere denne vederstyggelighed mod Guds ord, når der står i Ordsprogene 30:5, at "Hvert ord fra Gud er rent", og i Lukas 4:4 "... Det er skrevet, At mennesket ikke skal leve af brød alene, men via ethvert ord fra Gud."

Eksempler på Bibler fra samme linje af manuskripter som 1611 AV, på andre sprog end engelsk.

Nogle af disse bibler var tilgængelige før King James Bible fra 1611.

Du kan stole på, at Gud har bevaret sit ord gennem tiderne, og i dag finder vi det i King James Bible (KJV) og i tilsvarende oversættelser til andre sprog. King James Bible (KJV) fra 1611 er baseret på en bestemt række manuskripter, hovedsageligt Textus Receptus for Det Nye Testamente og den masoretiske tekst for Det Gamle Testamente. Bibeloversættelser på andre sprog, som også er baseret på de samme eller lignende manuskriptlinjer, omfatter:
Fransk:
 • Olivétan- Bibelen (1535): Denne franske Bibeloversættelse af Pierre Robert Olivétan, en fætter til John Calvin, er en af de tidlige protestantiske oversættelser, der er baseret på Textus Receptus.
spansk:
 • Reina-Valera (1602, 1909): Denne spanske oversættelse er direkte baseret på Textus Receptus i Det Nye Testamente og den hebraiske masoretiske tekst i Det Gamle Testamente. Den mest kendte version er revisionen fra 1602 af Cipriano de Valera og yderligere revisioner, som f.eks. versionen fra 1909.
italiensk:
 • Diodati Bible (1607): Giovanni Diodati oversatte Bibelen til italiensk, og hans oversættelse er baseret på den samme manuskriptlinje som King James Bible.
Tysk:
 • Lutherbibelen (1534): Som tidligere nævnt er Martin Luthers oversættelse af Bibelen til tysk hovedsageligt baseret på Erasmus' Textus Receptus for Det Nye Testamente og den hebraiske masoretiske tekst for Det Gamle Testamente.
Hollandsk (Nederlandene):
 • Statenvertaling (1637): Denne oversættelse til hollandsk er direkte baseret på Textus Receptus og den masoretiske tekst og er den officielle oversættelse bestilt af Staten-Generaal (det hollandske parlament).
Portugisisk:
 • Almeida Revista e Corrigida (1819): João Ferreira de Almeida oversatte Bibelen til portugisisk, og den reviderede og korrigerede version (1819) er i høj grad baseret på Textus Receptus og den Masoretiske Tekst.
Rumænsk:
 • Cornilescu Bible (1921): Denne rumænske Bibel er oversat af Dumitru Cornilescu og er også baseret på Textus Receptus.
Ungarsk:
 • Károli Biblia (1590): Oversat af Gáspár Károli, denne ungarske oversættelse er baseret på Textus Receptus og den Masoretiske Tekst.
Svensk:
 • Karl XII's Bibel (1703): Denne oversættelse til svensk er også baseret på Textus Receptus og den masoretiske tekst og er en revision af Gustav Vasas Bibel (1541).
Finsk:
 • Biblia (1776): Denne finske oversættelse er også baseret på Textus Receptus og den masoretiske tekst og er en revision af Michael Agricolas oversættelse (1548).
Disse oversættelser repræsenterer den traditionelle tekstfamilie, som KJV er en del af. Det er vigtigt at bemærke, at senere oversættelser til mange sprog er blevet påvirket af andre tekstfamilier, såsom Alexandrinus, Vaticanus og andre kritiske tekstkilder, som adskiller dem fra disse ældre oversættelser.

Sammenfatning

Sammenfattende ser vi i Bibelen, at Guds ord blev offentliggjort i hele regionen Antiokia, Syrien (ikke fra Egypten) og blev accepteret af de første troende som deres autoritet (Apostlenes Gerninger 13:49). I modsætning hertil har den alexandrinske sekt som Origenes, Eusebius, Westcott og Hort og mange andre fortsat med at udbrede modstridende beretninger om, hvad Guds ord siger. Det faktum, at disse bedragere sætter spørgsmålstegn ved, om nogle passager hører til i Bibelen, er i samme ånd som det, Satan sagde til Eva: »Har Gud sagt ...?« (1 Mosebog 3:1). Bibelen advarer os mennesker om at tilføje eller udelukke dele af Guds ord (Åben 22,18) og skabe forvirring og usikkerhed. På trods af dette laver folk bevidst bibler, der mangler flere bibelvers som f.eks. 8:37, Joh 5:4, 7:53, 8:1-11, Mar. 9:44, 46. Nej, det er den ikke. Minoritetsteksten er ikke til at stole på som Guds rene, inspirerede ord - Guds ord skaber tro! Ikke kritik, forvirring og tvivl.
"For Gud er ikke forvirringens forfatter, men fredens, som i alle de helliges kirker.”. - 1Kor. 14:33. (DK-KJV)