Biblia 1873

KONUNG CARL DEN TOLFTES BIBEL

Nya Testamentet


S. JOHANNIS DEN TREDJE EPISTEL.

3 Johannes, kapitel 1.


Gamla Testamentet, välj bok:

1 MOS: 2 MOS3 MOS4 MOS5 MOSJOSDOMRUT1 SAM2 SAM1 KUNG2 KUNG1 KRÖN2 KRÖNESRANEHESTJOB: PS: 1-7576-150ORDSPREDHVJESJERKLAGHESDANHOSJOELAMOSOBADJONAMIKANAHHABSEFHAGSAKMAL:

Nya Testamentet, välj bok:

MATTMARLUKJOHAPGROM1 KOR2 KORGALEFFILKOL1 TH2 TH1 TIM2 TIMTITFILEMHEBR1 PETR2 PETR1 JOH2 JOH3 JOHJAK: JUDUPP

3 Johannes, välj kapitel:

1 
1873 Carl XII:s Bibel

3 JOHANNES, 1. CAPITLET

Gajus. Diotrephes. Demetrius.

3Joh 1:1. Den äldste, dem älskeliga Gajo, den jag älskar i sanningene.

3Joh 1:2. Min älskelige, jag önskar i all stycken att dig väl går, och du helbregda äst, såsom dine själ väl går.

3Joh 1:3. Men jag var mycket glad, då bröderna kommo, och båro vittnesbörd om dine sanning, såsom du vandrar i sanningene.

3Joh 1:4. Jag hafver ingen större fröjd än den, att jag hörer min barn vandra i sanningene.

3Joh 1:5. Min käreste, du gör troliga hvad som helst du gör emot bröderna, och de främmande;

3Joh 1:6. Som om din kärlek betygat hafva inför församlingen; och du hafver väl gjort, att du hafver dem affordrat värdeliga för Gudi.

3Joh 1:7. Ty de äro utfarne för hans Namns skull, och hafva intet tagit af Hedningarna.

3Joh 1:8. Så skole vi nu sådana undfå, på det vi sanningenes medhjelpare varda mågom.

3Joh 1:9. Jag hafver skrifvit församlingene; men Diotrephes, som ibland dem vill afhållen vara, anammar oss intet.

3Joh 1:10. Derföre, när jag kommer, vill jag kungöra hans gerningar som han gör, och sqvallrar emot oss med ondom ordom, och låter sig icke dermed nöja; sjelf anammar han icke bröderna, och förmenar dem som det göra vilja, och drifver dem ut af församlingene.

3Joh 1:11. Min käreste, efterfölj icke det ondt är, utan det godt är; den der väl gör, han är af Gudi, och den der illa gör, han ser icke Gud.

3Joh 1:12. Demetrius hafver vittnesbörd af hvar man, och af sjelfva sanningene; och vi vittnom ock, och I veten, att vårt vittnesbörd sant är.

3Joh 1:13. Jag hade mycket till att skrifva; men jag ville icke med bläck och penna skrifva dig till.

3Joh 1:14. Men jag hoppas snarliga få se dig, så vilje vi muntliga tala med hvarannan.

3Joh 1:15. Frid vare med dig. Vännerna helsa dig. Helsa du vännerna, hvar vid sitt namn.

3 Johannes, välj kapitel:

1 ⎜ TOP