Bibelbiblioteket
Välkommen till startsidan för Carl XII:s Bibel

1703-års utgåva, RV.

BIBLIA, DEN HELIGA SKRIFT.

1703 Konung Karl XII:s Kyrkobibel.

Reviderad Version.

Namnen och ordningen på alla 66 böcker av Gamla och Nya Testamentet.

1 MOS: 2 MOS: 3 MOS: 4 MOS: 5 MOS: JOS: DOM: RUT: 1 SAM: 2 SAM: 1 KUNG: 2 KUNG: 1 KRÖN: 2 KRÖN: ESRA: NEH: EST: JOB: PS: ORDS: PRED: HV: JES: JER: KLAG: HES: DAN: HOS: JOEL: AMOS: OBAD: JONA: MIKA: NAH: HAB: SEF: HAG: SAK: MAL:
MATT: MARK: LUK: JOH: APG: ROM: 1 KOR: 2 KOR: GAL: EF: FIL: KOL: 1 TH: 2 TH: 1 TIM: 2 TIM: TIT: FILEM: HEBR: 1 PETR: 2 PETR: 1 JOH: 2 JOH: 3 JOH: JAK: JUD: UPP

1703-års utgåva, Reviderad Version kommer att läggas till inom kort.


1703-års utgåva, Reviderad Version.


BIBLIA

Detta är hela,

Den Heliga Skrift

på svenska enligt,

Konung CARL then Tolftes Befallning.

Den har jämförts med tidigare utgåvor, granskats för sammanfattningar och marginalanteckningar, utökats med ordbok och anteckningar, inklusive nya register och en Biblisk tideräkning har införts, som närmare beskrivs i förordet. 

Utgiven med Kunglig Majestäts nådiga tillåtelse.

(Moderniserad text av titeltexten från Carl XII:s Bibel från 1703)