Bibelbiblioteket
Välkommen till startsidan för Svenska KJV Bibeln

King James Version på svenska

AV 1611

SVENSKA KJV BIBELN

1611 AUTHORIZED KING JAMES VERSION - SWEDISH EDITION

Namnen och ordningen på alla 66 böcker av Gamla och Nya Testamentet

1 MOS: 2 MOS: 3 MOS: 4 MOS: 5 MOS: JOS: DOM: RUT: 1 SAM: 2 SAM: 1 KUNG: 2 KUNG: 1 KRÖN: 2 KRÖN: ESRA: NEH: EST: JOB: PS: 1-7576-150ORDS: PRED: HV: JES: JER: KLAG: HES: DAN: HOS: JOEL: AMOS: OBAD: JONA: MIKA: NAH: HAB: SEF: HAG: SAK: MAL:
MATTMARK: LUK: JOH: APG: ROM: 1 KOR: 2 KOR: GAL: EF: FIL: KOL: 1 TH: 2 TH: 1 TIM: 2 TIM: TIT: FILEM: HEBR: JAK: 1 PETR: 2 PETR: 1 JOH: 2 JOH: 3 JOH: JUD: UPP

(Tillgänglighet online är under arbete - Tack för ditt tålamod)


Den

SVENSKA KJV BIBELN

är en svenska Bibelöversättningen av den Heliga Skrift, 

KING JAMES VERSION

även känd under namnet 

AUTHORIZED VERSION

Den Auktoriserade King James Version är av Gud bevarad och bevisad sedan vår Herres år 1611, vars engelska text är översatt från de ursprungliga språken: och har med de tidigare översättningarna flitigt jämförts och reviderats, på hans Majestäts särskilda befallning.Den svenska översättningen av den Auktoriserade Bibeln, King James Version, utgiven i vår Herres år 1611.

Svenska KJV Bibeln är en grundlig Bibelöversättning av den Heliga Skrift till det svenska språket och är den första Bibeln i Sverige som har en svensk översättning av den Kapitelöversikt, som publicerades i den första utgåvan av King James Bibeln år 1611, inklusive: Förordet till läsarna, samt en Dedikering till hans Majestät Kung Jakob den Första av England (King James I), till den store Gudens ära och hans Kyrkas väl, genom Jesus Kristus, vår Herre och ende Frälsare.


En bevarad språkdräkt och användning av skiljetecken  

I den svenska upplagan av 1611 KJV är dess engelska språkdräkt och tonläge tydliggjord genom en matchad användning av skiljetecken. Den Svenska KJV Bibeln har därför ett litet äldre svenskspråkligt tonläge som troget följer den engelska King James Bibeln. Detta gör att textuppbyggnaden, skiljetecken och textens uppdelning skiljer sig från hur det normalt ser ut enligt det svenska språket som t.ex. när kolon, komma, punkt och på hur stor bokstav används. Varje vers i King James Bibeln startar med stor bokstav oavsett syntax.


Kursiva Ord

Markerad text i kursiv stil visar på att dessa ord inte finns i grekiskan; men även dessa ord eller fraser är en del av Guds ord och är nödvändiga för att möjliggöra översättningen av Bibeltexten till ett annat språk (att underlätta uttal av texten på det svenska språket).


Jesus Ord i Röd Text

Red letter edition, alla ord som är yttrade av Jesus i Nya Testamentet är markerade med röd text för att tydligt framhäva dem.


Understrykning av benämningen Holy Ghost

I King James Bibeln används två olika benämningar för Helig Ande, som är ”Holy Ghost” (förekommer totalt 89 gånger) och ”Holy Spirit” (förekommer totalt 7 gånger), dessa två benämningar betyder visserligen samma sak och i Sverige används endast en benämning som är Helig Ande. Om anledningen till varför översättarna valde att så göra, tvistar de lärda: 

  1. Språklig variation: Under tidigt 1600-tal, användes ”ghost” mer allmänt för att referera till en ande eller själ, medan ”spirit” hade en bredare betydelse, inklusive andlig eller övernaturlig existens.

  2. Biblisk tradition: För att behålla en kontinuitet med tidigare engelska Bibelöversättningar. ”Ghost” användes bl.a. i Tyndale's Bible och The Geneva Bible, och därför har de valt att behålla denna traditionella term i vissa sammanhang.

  3. Variation för betydelsenyanser: Ibland används "Holy Spirit" för att betona den andliga aspekten av Guds närvaro eller kraft, medan ”Holy Ghost” kan användas för att framhäva den personliga karaktären av den Helige Ande.  

För att på svenska kunna bevara detta och i text skilja mellan angivelsen av ”Holy Spirit” och ”Holy Ghost”, har vi istället för att göra en direkt översättning gjort en understrykning på ordet Ande där det i King James Bibeln står ”Ghost” med stor bokstav.


Kapitelöversikt

I kursiv stil, under varje kapitel och i varje bok, återges den svenska översättningen av den Kapitelöversikt som återfinns i AV 1611 King James Bibeln, enligt den första utgåvan. Tillagda ord eller förklaringar är markerade i klammer [ ].Bibeln.Online

Övrigt innehåll

Inledning, Förord mm