AV 1611

KING JAMES VERSION - SWEDISH EDITION

Nya Testamentet

Aposteln Paulus Epistel till Filipperna.

Filipperna, kapitel 1-4.


Gamla Testamentet, välj bok:

1 MOS2 MOS3 MOS4 MOS5 MOSJOSDOMRUT1 SAM2 SAM1 KUNG2 KUNG1 KRÖN2 KRÖNESRANEHESTJOB: PS: 1-7576-150ORDSPREDHVJESJERKLAGHESDANHOSJOELAMOSOBADJONAMIKANAHHABSEFHAGSAKMAL:

Nya Testamentet, välj bok:

MATTMARKLUKJOHAPGROM1 KOR2 KORGALEFFILKOL1 TH2 TH1 TIM2 TIMTITFILEMHEBRJAK1 PETR2 PETR1 JOH2 JOH3 JOHJUDUPP

Filipperna, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4
SVENSKA KJV BIBELN

FILIPPERNA, KAPITEL 1

3. Han vittnar om sin tacksamhet till Gud, och sin kärlek till dem, för frukterna av deras tro och gemenskap, i hans lidanden, 9. och ber dagligen till honom för deras ökning i nåd: 12. Han visar vilken nytta tron på Kristus hade fått genom hans bekymmer i Rom, 21. och hur beredd han är att förhärliga Kristus antingen genom sitt liv eller sin död, 27. och uppmanar dem till enhet, 28. och till styrka i förföljelse.


Fil 1:1 PAULUS och Timoteus, Jesus Kristus tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som är i Filippi, tillsammans med biskopar och diakoner:

Fil 1:2 Nåd vare med er, och frid, från Gud vår Fader, och från Herren Jesus Kristus.

Fil 1:3 Jag tackar min Gud för varje gång jag tänker på er,

Fil 1:4 I alla mina böner för er, som jag alltid ber med glädje,

Fil 1:5 För er gemenskap i evangeliet från första dagen till nu;

Fil 1:6 Och vi förtröstar på detta, att han som har påbörjat ett gott verk i er skall fullfölja det till Jesus Kristus dag:

Fil 1:7 Likaså är det lämpligt att jag tänker detta om er alla, därför att jag har er i mitt hjärta, i den mån både i mina bojor och när det gäller att försvara och befästa evangeliet, har ni alla del av min nåd.

Fil 1:8 Ty Gud är mitt vittnesbörd, om hur mycket jag längtar efter er alla i innandömet av Jesus Kristus omfattande kärlek.

Fil 1:9 Och detta ber jag, att er kärlek må bliva ännu mer och mer riklig i kunskap och all urskillning;

Fil 1:10 För att ni skall kunna rannsaka sådant som är utmärkt; så att ni kan vara uppriktiga och utan anstöt till Kristus dag;

Fil 1:11 Och fyllas med rättfärdighetens frukter, som kommer från Jesus Kristus, till Guds härlighet och lovprisning.

Fil 1:12 Men jag vill att ni, bröder, skall förstå att det som har hänt mig har skett för att främja evangeliet;

Fil 1:13 Så att mina bojor i Kristus blir uppenbara i hela palatset, och på alla andra platser;

Fil 1:14 Och många av bröderna i Herren, som blivit förtröstansfulla genom mina bojor, är nu mycket frimodigare att tala ordet utan fruktan.

Fil 1:15 Förvisso förkunnar en del Kristus även i avundsjuka och stridigheter; men en del också i god vilja:

Fil 1:16 Den ena predikar Kristus i stridslystnad, utan att vara uppriktig, med avsikt att lägga ytterligare lidande till mina bojor:

Fil 1:17 Men den andra av kärlek, ty han vet att jag är redo att försvara evangeliet.

Fil 1:18 Vad är det då? Trots detta, på alla sätt, vare sig det är som förevändning eller i sanning, predikas Kristus; och jag gläder mig åt det, ja, jag kommer att glädja mig.

Fil 1:19 Ty jag vet att detta skall vända till min frälsning genom era böner, och tillhandahållandet av Jesus Kristus Ande,

Fil 1:20 Enligt min innerliga förhoppning och mitt hopp, att jag inte skall skämmas för någonting, utan att med all frimodighet, såsom alltid, så skall nu också Kristus bli förhärligad i min kropp, vare sig det ärgenom liv eller död.

Fil 1:21 Ty att leva är för mig Kristus, och att dö är en vinst

Fil 1:22 Men om jag lever i köttet, så är detta frukten av mitt arbete: men vad jag skall välja vet jag inte.

Fil 1:23 Ty jag befinner mig i ett smalt vägskäl mellan de två, och har en önskan om att ta avsked, och vara med Kristus; vilket är mycket bättre:

Fil 1:24 Men att stanna kvar i köttet är mer nödvändigt för er.

Fil 1:25 Och med denna förtröstan vet jag att jag skall stanna och förbliva hos er alla för att främja er och er glädje i tron;

Fil 1:26 För att er glädje må bliva ännu större i Jesus Kristus för min skull genom att jag kommer till er igen.

Fil 1:27 Men låt ert umgänge vara så som det passar Kristus evangelium, så att jag, vare sig jag kommer och hälsar på er eller är frånvarande, får höra vad som händer med eder, så att ni står fast i en ande, och med ett sinne strävar efter att tillsammans upprätthålla tron på evangeliet;

Fil 1:28 Och förskräck er inte för era motståndare: vilket för dem är ett uppenbart tecken på fördärv, men för er av frälsning, och det från Gud.

Fil 1:29 Ty det är er i Kristus namn givet, att inte bara tro på honom, utan också att lida för hans skull;

Fil 1:30 Och har samma konflikt som ni har sett i mig, och som ni nu hören att den är i mig.

Filipperna, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 TOP

FILIPPERNA, KAPITEL 2

1. Han uppmanar dem till enhet och till all ödmjukhet i sinnelaget, genom exemplet på Kristus ödmjukhet och upphöjelse: 12. Att gå försiktigt fram på frälsningens väg, så att de blir som ljus för den onda världen, 16. och Tröst till honom deras Apostel, som nu är beredd att offras åt Gud. 19. Han hoppas kunna skicka Timoteus till dem, som han starkt rekommenderar, 25. likaså Epafroditus, som han genast skickar till dem.


Fil 2:1 OM det nu finns någon tröst i Kristus, om det finns någon kärlekströst, om det finns någon gemenskap i Anden, om det finns någon inre kärlek och barmhärtighet,

Fil 2:2 Förverkligar ni min glädje, så att ni är likasinnade, och har samma kärlek, och är eniga, och har ett sinne.

Fil 2:3 Låt inget ske genom strid eller fåfänga; utan låt var och en i sin ödmjukhet betrakta den andre bättre än sig själv.

Fil 2:4 Låt inte var och en se till sina egna ting, utan var och en ska också se till andras ting.

Fil 2:5 Må detta sinne vara i er, som också var i Kristus Jesus:

Fil 2:6 Som, då han hade Guds gestalt, ansåg det inte vara ett rån att vara lika med Gud:

Fil 2:7 Utan gjorde sig själv oansenlig, och tog på sig formen av en tjänare, och gjordes till människors likhet:

Fil 2:8 Och då han hade blivit funnen i skepnaden som en man, ödmjukade han sig själv, och blev lydig till döden, ja, till döden av korset.

Fil 2:9 Därför har Gud också högt upphöjd honom, och gett honom ett namn som är högre än alla namn:

Fil 2:10 Att vid Jesus namn skall alla knän böja sig, av ting i himmelen, och ting på jorden, och ting under jorden;

Fil 2:11 Och att varje tunga skall bekänna att Jesus Kristus är Herre, till Gud Faderns härlighet.

Fil 2:12 Därför, mina älskade, så som ni alltid har varit lydiga, inte bara i min närvaro, utan nu mycket mer i min frånvaro, arbeta ut din egen frälsning med fruktan och bävan.

Fil 2:13 Ty det är Gud som arbetar i er både att vilja och att göra efter sitt goda behag.

Fil 2:14 Gör allting utan att knota och tvista:

Fil 2:15 För att ni skall vara oklanderliga och harmlösa, söner av Gud, utan förebråelse, mitt bland en snedvriden och pervers nation, bland vilka ni skiner som ljus i världen;

Fil 2:16 Och hålla livets ord; så att jag på Kristus dag kan glädja mig, åt att jag inte har sprungit förgäves, och inte heller arbetat förgäves.

Fil 2:17 Ja, och om jag blir offrad på er tros offer och tjänst, så är jag glad och gläder mig med er alla.

Fil 2:18 Av samma anledning skolen ock ni glädja er, och fröjdas med mig.

Fil 2:19 Men jag förtröstar på Herren Jesus att han inom kort skall sända Timoteus till er, så att ock jag må bliva vid gott mod, när jag får veta hur det står till med er.

Fil 2:20 Ty jag har ingen likasinnad man, som på ett naturligt sätt kommer att ta hand om er situation.

Fil 2:21 Ty alla sträva efter sitt eget, inte efter det som tillhör Jesus Kristus.

Fil 2:22 Men ni vet vad han har bevisat, att, som en son hos fadern, har han tjänat med mig i evangeliet.

Fil 2:23 Honom hoppas jag därför kunna sända inom kort, så snart jag får se hur det skall gå för mig.

Fil 2:24 Men jag förtröstar på Herren, att även jag själv skall inom kort komma.

Fil 2:25 Men jag ansåg det nödvändigt att sända Epafroditus till dig, min broder, och min arbetskamrat, och min medsoldat, men din budbärare, och han som har skött mina behov.

Fil 2:26 Ty han längtade efter er alla, och var full av sorg, eftersom ni hade hört att han hade varit sjuk.

Fil 2:27 Han var ju sjuk, nära döden: men Gud förbarmade sig över honom; och inte bara över honom, utan också över mig, för att jag inte skulle ha sorg på sorg.

Fil 2:28 Därför har jag sänt honom med ännu större omsorg, för att ni, när ni får se honom igen, skall glädjas, och för att jag skall bli mindre ledsen.

Fil 2:29 Ta därför emot honom i Herren med all glädje; och håll honom i anseende:

Fil 2:30 Eftersom han för Kristus gärning var nära döden, har han inte tänkt på sitt liv, för att tillhandahålla er bristande tjänstgöring gentemot mig.

Filipperna, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 TOP

FILIPPERNA, KAPITEL 3

1. Han varnar dem att akta sig för de falska lärarna av Omskärelsen, 4. Han visar att han själv har större anledning än de att lita på Lagens rättfärdighet: 7. trots detta räknar han det som dynga och förlust, för att vinna Kristus och hans rättfärdighet, 12. däri erkänner han sin egen ofullkomlighet. 15. Han uppmanar dem att ha detta sinnelag, 17. och att efterlikna honom, 18. och att avvisa de köttsliga Kristnas vägar.


Fil 3:1 TILL SIST, mina bröder, glädjen eder i Herren. Att skriva detsamma till er, är för mig sannerligen inte svårt, men för er är det ett skydd.

Fil 3:2 Akta er för hundar, akta er för onda arbetare, akta er för avskärningen.

Fil 3:3 Ty vi är de omskurna, som tillbedja Gud i anden, och glädja oss i Kristus Jesus, och som icke har någon förtröstan i köttet.

Fil 3:4 Även om jag också skulle hava förtroende i köttet. Om någon annan man tror att han har något att förlita sig på i köttet, så är det jag:

Fil 3:5 Omskuren på åttonde dagen, av Israels släkt, av Benjamins stam, en Hebré bland Hebréerna; när det gäller lagen, en Farisé;

Fil 3:6 När det gäller nitälskan, att förfölja kyrkan; när det gäller rättfärdigheten i lagen, oklanderlig.

Fil 3:7 Men det som för mig var en vinst, det har jag räknat som en förlust för Kristus.

Fil 3:8 Ja, jag räknar allting som en förlust till förmån för den förträffliga kunskapen om Kristus Jesus min Herre: för vilken jag har lidit förlust av allting och räknar det som dynga, att jag må vinna Kristus,

Fil 3:9 Och bli funnen i honom, utan att ha min egen rättfärdighet, som kommer av lagen, utan den rättfärdighet som kommer genom tron på Kristus, den rättfärdighet som är av Gud genom tro:

Fil 3:10 För att jag må känna honom, och kraften av hans uppståndelse, och gemenskapen av hans lidanden, genom att bli gjord i överensstämmelse med hans död;

Fil 3:11 Om jag på något sätt skulle kunna nå fram till de dödas uppståndelse.

Fil 3:12 Inte som om jag redan hade uppnått det, eller om jag redan vore fullkomlig: utan jag följer efter, för att jag skall få taga det för vilket jag också har blivit tagen av Kristus Jesus.

Fil 3:13 Bröder, jag räknar inte mig själv som om jag skulle ha tagit det; men denna enda sak gör jag, jag glömmer det som ligger bakom, och sträcker mig fram efter det som ligger framför mig,

Fil 3:14 Jag strävar efter att nå målet för priset av Guds höga kallelse i Kristus Jesus.

Fil 3:15 Låt oss därför, så många som är perfekta, ha detta sinne: och om ni i något fall har ett annat sinne, så skall Gud även uppenbara detta för er.

Fil 3:16 Låt oss dock, som vi redan har uppnått det, låt oss vandra efter samma regel, låt oss tänka på samma sak.

Fil 3:17 Bröder, följ mig tillsammans, och ge akt på dem som så vandra såsom ni hava oss till exempel.

Fil 3:18 (Ty många vandrar, om vilka jag ofta har sagt till er, och nu säger jag till och med gråtande till er, att de är fiender till Kristus kors:

Fil 3:19 Vars slut är fördärv, vars Gud är deras buk, och vars ära är i deras skam, de som tänker på jordiska ting.)

Fil 3:20 Ty vår konversation är i himmelen; varifrån vi också söker vår Frälsare, Herren Jesus Kristus:

Fil 3:21 Som skall förvandla vår vidriga kropp, så att den blir lik hans härliga kropp, i enlighet med det verk genom vilket han ock förmår att underordna allting under sig själv.

Filipperna, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 TOP

FILIPPERNA, KAPITEL 4

1. Från specifika förmaningar 4. går han vidare till allmänna uppmaningar, 10. och visar hur han gladdes åt deras frikostighet mot honom medan han satt i fängelse, inte så mycket för att täcka sina egna behov, utan för Guds nåd i dem. 19. Och så avslutar han med bön och hälsningar.


Fil 4:1 DÄRFÖR, mina bröder, kära älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, så stå fasta i Herren, mina käraste älskade.

Fil 4:2 Jag ber Evodia, och jag ber Syntyke, att de skall ha samma sinne i Herren.

Fil 4:3 Och jag ber dig också, sanne medträl, att hjälpa de kvinnor som tillsammans med mig arbetade för evangeliet, och även Klemens, och andra av mina medarbetare, vilkas namn finns i livets bok.

Fil 4:4 Glädjen er alltid i Herren: och jag säger återigen: Glädjen er.

Fil 4:5 Låt din måttfullhet bli känd för alla människor. Herren är nära.

Fil 4:6 Var inte bekymrade för något; utan i varje sak skall ni genom bön och åkallan med tacksägelse framföra era önskemål till Gud.

Fil 4:7 Och Guds frid, som övergår allt förstånd, skall bevara era hjärtan och sinnen i Kristus Jesus.

Fil 4:8 Slutligen, bröder, vad som än är sant, vad som än är ärligt, vad som än är rättvist, vad som än ärrent, vad som än är älskvärt, vad som än är av gott rykte, om det finns någon dygd, om det finns någon lovprisning, så tänk på dessa saker.

Fil 4:9 Dessa ting, som ni både har lärt er, och tagit emot, och som ni har hört, och sett i mig, skall ni göra: och fridens Gud skall vara med er.

Fil 4:10 Men jag gläder mig mycket i Herren, över att nu till sist er omsorg om mig frodas återigen; vari ni var också omsorgsfulla, men ni saknade tillfälle.

Fil 4:11 Inte för att jag talar om brist: ty jag har lärt migoavsett i vilket tillstånd jag befinner mig, att vara nöjd med det.

Fil 4:12 Jag vet både hur det är med ett ödmjukt leverne, och hur det är med ett leverne i överflöd: överallt och i allting har jag fått lära mig både att bli mätt och att vara hungrig, både att leva i överflöd och lida brist.

Fil 4:13 Jag kan göra allt genom Kristus, som stärker mig.

Fil 4:14 Men ni har gjort det väl, eftersom ni har deltagit i mitt lidande.

Fil 4:15 Men ni Filippier vet också att när evangeliet började, när jag lämnade Makedonien, var det ingen kyrka som talade med mig om givande och mottagande, utan endast ni.

Fil 4:16 Ty till och med i Thessalonike sände ni gång på gång till min nödvändighet.

Fil 4:17 Inte för att jag önskar en gåva, utan jag önskar frukt som kan giva ett överflöd till ditt konto.

Fil 4:18 Men jag har allt, och jag har överflöd: Jag är generöst försedd, eftersom jag har fått av Epafroditus det som har sänts från er, en vällukt av en söt doft, ett offer som är acceptabelt, och välbehagligt för Gud.

Fil 4:19 Men min Gud skall fylla alla era behov enligt sin rikedom i härlighet genom Kristus Jesus.

Fil 4:20 Till Gud och vår Fader varde nu ära i evigheternas evigheter. Amen.

Fil 4:21 Hälsa alla heliga i Kristus Jesus. De bröder som är med mig hälsar er.

Fil 4:22 Alla de heliga hälsar er, i synnerhet de som tillhör Caesars hushåll.

Fil 4:23 Må vår Herre Jesus Kristus nåd vara med er alla. Amen.¶    Epafroditus skrev till Filippierna från Rom.

Filipperna, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 TOP