Bibelbiblioteket
Välkommen till startsidan för Carl XII:s Bibel

1873-års utgåva.

BIBLIA, DEN HELIGA SKRIFT.

1873 Konung Karl XII:s Kyrkobibel.

Namnen och ordningen på alla 66 böcker av Gamla och Nya Testamentet

1 MOS: 2 MOS: 3 MOS: 4 MOS: 5 MOS: JOS: DOM: RUT: 1 SAM: 2 SAM: 1 KUNG: 2 KUNG: 1 KRÖN: 2 KRÖN: ESRA: NEH: EST: JOB: PS: 1-75: 76-150: ORDS: PRED: HV: JES: JER: KLAG: HES: DAN: HOS: JOEL: AMOS: OBAD: JONA: MIKA: NAH: HAB: SEF: HAG: SAK: MAL:
MATTMARLUKJOHAPGROM1 KOR2 KORGALEFFILKOL1 TH2 TH1 TIM2 TIMTITFILEMHEBR1 PETR2 PETR1 JOH2 JOH3 JOHJAK: JUDUPP


1873-års utgåva


BIBLIA

Detta är hela,

Den Heliga Skrift

på svenska enligt,

Konung CARL then Tolftes Befallning.

Den har jämförts med tidigare utgåvor, granskats för sammanfattningar och marginalanteckningar, utökats med ordbok och anteckningar, inklusive nya register och en Biblisk tideräkning har införts, som närmare beskrivs i förordet. 

Utgiven med Kunglig Majestäts nådiga tillåtelse.

(Moderniserad text av titeltexten från Carl XII:s Bibel från 1703)


Om Carl XII:s Bibel 1873-års utgåva.

Konung Carl den Tolftes Bibel, även känd som Karl XII:s Bibel, är en svensk översättning av Bibeln som publicerades första gången 1703. Denna översättning initierades under Karl XI:s tid men fullbordades under Karl XII:s regeringstid, vilket gav den dess namn. Den 1873-års utgåva är en revision av denna Bibel.


Bakgrund och Betydelse

Originalet: Karl XII:s Bibel från 1703 var den officiella Bibelöversättningen i Sverige och användes som den officiella kyrkobibeln i över 150 år. Carl XII:s Bibel är en översättning baserad på den korrekta linjen av manuskript:

  • För Nya Testamentet användes huvudsakligen Textus Receptus, en grekisk textutgåva som hade en dominerande roll inom protestantiska Bibelöversättningar på 1500- och 1600-talet. Textus Receptus var den text som Erasmus av Rotterdam hade sammanställt och publicerat under början av 1500-talet, och den användes som grundtext för många tidiga protestantiska Bibelöversättningar, inklusive Karl XII Bibel.

  • För Gamla Testamentet användes den masoretiska texten, en traditionell hebreisk text som hade bevarats av judiska skriftlärda, kallade masoreter, mellan 600- och 900-talen e.Kr. Denna text var den auktoritativa hebreiska texten för Gamla Testamentet och användes som grundtext i de flesta protestantiska bibelöversättningarna.

  • Även Gustav Vasas Bibel från 1541, den första fullständiga svenska översättningen av Bibeln utgjorde en viktig föregångare.

Revisionen 1873: 1873-års utgåva är en reviderad version av den ursprungliga 1703-års Bibeln. Revisionen genomfördes för att modernisera språket och göra texten mer tillgänglig för 1800-talets läsare, samtidigt som man behöll mycket av den ursprungliga textens stil och karaktär.


Språkliga Ändringar

Språket: En av de största förändringarna i 1873-års utgåva var uppdateringen av det svenska språket. Den ursprungliga Bibeln från 1703 använde äldre svenska språkformer, och revisionen tog hänsyn till språkets utveckling under de 170 åren som gått.

Ortografi: Den nya utgåvan införde också förändringar i stavning och grammatik för att spegla modernare språkbruk enligt 1800-tals Ortografi, Morfologi & Syntax av Yngre nysvenska som brukades 1732-1906.


Användning och Inflytande

Kyrkans Bruk: 1873-års utgåva användes i svenska kyrkor och var en viktig text för både liturgi och privat läsning.

Kulturellt Inflytande: Bibeln har haft en stor påverkan på svensk litteratur och kultur, och 1873-års utgåva bidrog till att bibehålla Karl XII:s Bibles inflytande även in i den moderna tiden.


Fysiska Utgåvor

Utgåvor och Tryck: Det finns många olika tryckningar av 1873-års Bibel, och den har getts ut i olika storlekar och format, från stora, rikt illustrerade familjebiblar till mindre, mer personliga utgåvor. Idag finns en nyproducerad utgåva av Artos & Norma bokförlag. www.artos.se


Exemplar och Samlarvärde

Historiskt Värde: Exemplaren från 1873 har idag historiskt värde och kan vara eftertraktade bland samlare och historiskt intresserade personer.

Bibliotek och Arkiv: Många bibliotek och arkiv i Sverige och runt om i världen har exemplar av denna Bibel, och den är ofta föremål för studier av både teologer och historiker.


Förändringar i Bibelns Text

Konsekvens och Trohet: Revisionen var noga med att bibehålla så mycket som möjligt av originalets innebörd och form, men anpassade texten för att vara mer lättförståelig för samtida läsare.

Översättningsprinciper: De principer som användes vid översättningen och revideringen fokuserade på både trohet mot originaltexten och begriplighet i det moderna språket.


Förblev den officiella Kyrkobibeln fram till år 1917

Carl den Tolftes Bibel, som i Sverige förblev den officiella Kyrkobibeln fram till år 1917, blev ersatt av en Bibel som kom att kallas för 1917-års översättning. Denna Bibel var till skillnad från Carl XII:s Bibel baserad på en helt annan linje av manuskript, Minoritetstexten (från Egypten, Alexandria) vilket också är orsaken till att 1917-års översättning saknar både ord och hela verser från dess text som t.ex. Apg 8:37 och i 1Joh. 5:7 står endast "Ty tre äro de som vittna", resten av versen är borttagen, jämför "Ty tre äro som vittna i himmelen, Fadren, Ordet och den Helge Ande, och de tre äro ett." - 1Joh 5:7 (1873XII).


Sammanfattning

1873-års utgåva av Konung Carl den Tolftes Bibel är en viktig del av svensk Bibeltradition och litteraturhistoria. Den representerar en bro mellan den äldre svenska Bibeltraditionen och den moderna tiden, och har spelat en central roll i både kyrkligt och kulturellt liv i Sverige.