Bibelbiblioteket
BIBELN.ONLINE - SKJVB-PROJEKTET

ARTIKLAR

Här kan du läsa artiklar om olika Bibelämnen och doktriner som vi hoppas ska inspirera dig att läsa och studera Bibeln, den Heliga Skrift.

Gör en djupdykning i aktuella världshändelser samt historik, sedd utifrån ett Bibliskt perspektiv. Läs också intressanta korta artiklar kallad: Finn svaret i Bibeln.

BIBELN.ONLINE

Artiklar om Biblar

Om Bibeln


Om Konung Carl den Tolftes Bibel

Denna artikel kommer att läggas till inom kort - För att läsa artikeln redan nu klicka på knappen ovan.
BIBELN.ONLINE

Artikelserie

Kunglig Inspiration: Monarker som Formade Bibelns Historia

”Där ett ord av en kung är, där finns makt, och vem kan säga till honom: Vad gör du?”

Predikaren 8:4. (SKJVB).

ARTIKELSERIE: Kunglig Inspiration: Monarker som Formade Bibelns Historia

DEL 1

Om Kung Jabob den Första av England

King James I of England


ARTIKELSERIE: KUNGLIG INSPIRATION: MONARKER SOM FORMADE BIBELNS HISTORIA

DEL 2

Om Konung Carl den Tolfte av Sverige


BIBELN.ONLINE

ARTIKLAR OM BIBELÄMNEN & DOKTRIN

Uppryckandet och uppståndelsen före vedermödan

Pre-Trib Rapture


Fler artiklar kommer att läggas till inom kort


BIBELN.ONLINE

Finn Svaret i Bibeln

Läs dessa korta artiklar om viktiga frågor och intressanta ämnen ur ett Bibliskt perspektiv


ARTIKEL: FINN SVARET I BIBELN

Är klimathotet, sant eller falskt?

Klimathotet, även känt som klimatförändringar, är en global miljöutmaning som huvudsakligen påstås vara drivet av mänskliga aktiviteter som förbränning av "fossila" bränslen och avskogning, vilka leder till ökade halter av växthusgaser (som CO2) i atmosfären. Medan de flesta "klimataktivister eller klimatkris-troende" vet inte ens svaret på frågan om hur mycket av vår atmosfär som består av CO2? (svaret är 0.04%*) så har de och vanligt folk skrämts till att acceptera "läran om klimathotet", men enligt Bibeln är Guds löfte till människan angående jordens klimat trygghet, inte rädsla.

Kom ihåg att Gud kan inte ljuga (Tit. 1:2) och läs sedan Guds löfte som han gav till oss i Sitt ord efter syndafloden:

”Medan jorden finns kvar, skall såtid och skörd, och kyla och värme, och sommar och vinter, och dag och natt inte upphöra.” 1Mos. 8:22 (SKJVB).

Som kristna kan vi inte blint acceptera vad människor säger, även så kallade experter eller vetenskap (falskeligen så kallad 1Tim. 6:20 se SKJVB/KJV). Hotbilden om klimatförändringar stämmer inte överens med i 1Mos. 8:22. Vi gör istället klokt i att, helt och fullt, lita på sanningens ord, Bibeln. När vi vänder oss till Guds ord får vi svaret och slipper oroa oss. Vi vet ju enligt Bibeln att Jesus kommer att upprätta sitt 1000-års rike på jorden, vilket inte vore möjligt om vi människor skulle förstöra jorden innan 1000-års riket.

På bilden ovan håller desperata klimataktivister upp en skylt med texten "Det finns ingen Planet B". Skyltens budskap illustrerar tydligt den fruktan och panik som den falska läran om klimathotet sprider till speciellt våra barn och ungdomar. Kom också ihåg Bibelns ord i 2Tim. 1:7"Ty Gud har inte givit oss anden av fruktan; utan av kraft, och av kärlek, och av ett sunt sinne." -  (SKJVB). Detta är definitivt inte något som återspeglas av klimataktivister. - Låt dig inte luras av den "gröna lögnen", utan avvisa klimathotets falska lära. 

*Den nuvarande globala genomsnittliga koncentrationen av koldioxid i jordens atmosfär är cirka 421 miljondelar (ppm) i maj 2022.


ARTIKEL: FINN SVARET I BIBELN

Om vad en människa består av?

Enligt Bibeln består människan av tre delar:

”Och själva fridens Gud må helga er helt och hållet; och jag ber Gud att hela er ande och själ och kropp skall bevaras ostraffliga till vår Herres, Jesus Kristus ankomst.” - 1Thess. 5:23. (SKJVB)

1) ande. 2) kropp. 3) själ.

"Och HERREN Gud formade mannen av markens stoft och andades in i hans näsborrar livets andedräkt; och mannen blev en levande själ." - 1Mos. 2:7 (SKJVB)

1) kropp av markens stoft. 2) livets andedräkt, ande. 3) blev en levande själ.

"Ty ordet från Gud är levande, och kraftfullt, och skarpare än något tveeggat svärd, och det genomborrar till och med till att dela isär själ och ande, och av leder och märg, och är en urskiljare av hjärtats tankar och avsikter." - Hebr. 4:12 (SKJVB)

Guds ord delar isär: 1) själ. 2) ande. 3) leder och märg*(vilket är kroppen, *se också Luk. 24:39).

Ande och själ är kropps-formad - Bilden ovan illustrerar att Människan består av, kropp, ande och själ. Kroppen begravs, återvänder till stoft (1Mos. 3:19), ande och själ kommer till himlen (troende) och dessa är kropps-formade. Stefanus sa "ta emot min ande" i Apg. 7:59. "såg deras själar, de gavs vita kläder i Upp. 6:9, 11 (Upp. 20:4) Lasarus och den rike mannen dog, kropparna begravdes, men ändå fördes de av änglar till Abrahams famn (i mitten av jorden, som gällde då, för den tidens heliga och syndare), men de kunde både se, och tala. Den rike mannen vill dessutom få vatten på sin tunga, och de hindrades att ta sig över en klyfta, de kunde alltså inte sväva över till andra sidan (OBS! Redogörelsen i Lukas 16:19-31 är INGEN liknelse).  


ARTIKEL: FINN SVARET I BIBELN

Om varför du finns till? Svaret på denna fråga står i KJV Bibeln, förklarat med endast TRE ORD.

Svaret på frågorna om ”vad är meningen med livet” och ”varför har Gud skapat oss?” finner du endast i King James Bibeln och är där beskrivet i text med tre ord, ”för, ditt, behag”. Du finns till för Guds behag. Läs hela versen:

Du är värdig, O Herre, att mottaga härlighet och ära och makt: ty du har skapat allting, och de är och skapades för ditt behag.” - Upp. 4:11. (SKJVB)

Du finns till och blev skapad, för att glädja Gud. "för ditt behag".


ARTIKEL: FINN SVARET I BIBELN

Om att studera Bibeln?

Den enda Bibel som uppmanar oss troende att studera* sanningens ord är King James Bibeln, samtidigt som den också berättar för oss HUR vi ska studera den - genom att rätt dela den.
"Studera för att visa dig själv vara godkänd inför Gud, en arbetare som icke behöver skämmas, som rätt delar sanningens ord." - Apg.. 11:26.

Ja all skrift är given genom inspiration av Gud, och är nyttig för doktrin, bevisning, tillrättavisning och undervisning i rättfärdighet, (2Tim 3:16) så all skrift är för dig, men all skrift är inte skrivet till dig**. Bibeltexten är viktig att läsa i sitt sammanhang och rätt dela den.

*Andra Biblar har uttryck som "gör allt du kan"; "gör ditt bästa" eller "sträva med all flit". Dessa Biblar verkar inte vilja uppmana dig att STUDERA Bibeln, konstigt eller hur.

**Som t.ex. att du behöver INTE byta namn till Noa och sedan bygga en "Båt" som Noa gjorde, så detta var självklart inte skrivet till dig. 


ARTIKEL: FINN SVARET I BIBELN

Kan du veta att du har evigt Liv?

I Guds ord ges löftet, gåvan och lösningen till hur du får evigt liv, som Gud har lovat till alla som tror på det vittnesbörd som Gud har gett i sitt ord om sin Son, Jesus Kristus.

Evigt liv är Guds löfte : "I hopp om det eviga livet, som Gud, som inte kan ljuga, har lovat före världens begynnelse;" - Tit. (SKJVB)

Evigt liv är Guds gåva: "Ty syndens lön är döden; men Guds gåva är evigt liv genom Jesus Kristus vår Herre." - Rom. 6:23 (SKJVB)

Hur du får Evigt liv:"Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enda avlade Son, för att var och en som i honom tror inte skall förgås, utan ha evigt liv." - Joh. 3:16 (SKJVB)

Men kan du verkligen VETA att du har evigt liv? Ja, men inte därför att en människa säger det, utan därför att Gud säger det i Sitt ord.

Du kan veta att du har evigt liv: "Och detta är vittnesbördet, att Gud har givit oss evigt liv, och detta liv är i hans Son. Han som har Sonen har livet; och han som inte har Guds Son har inte livet. Detta har jag skrivit till er som tror på Guds Sons namn; för att ni skall veta att ni har evigt liv, och för att ni skall tro på Guds Sons namn." - 1Joh. 5:11-13. (SKJVB)


ARTIKEL: FINN SVARET I BIBELN

Var någonstans lärjungarna började kallas för kristna?

"När han hade funnit honom, förde han honom till Antiokia. Och det hände sig, att de under ett helt år samlades med kyrkan, och undervisade mycket folk. Och lärjungarna kallades kristna för första gången i Antiokia." - Apg. 11:26.
Svaret på frågan är: Antiokia, Syrien.

ARTIKEL: FINN SVARET I BIBELN

Var publicerades Herrens ord?

I Apostlagärningarna kapitel 13 blir Saulus Paulus (vers. 9) och är en del av kyrkan i Antiokia. (vers. 1) Paulus och Barnabus skiljs ut från de övriga "för det arbete som jag har kallat dem till", säger Gud. (vers. 2) De predikade på ett antal platser (men ingenstans i närheten av Egypten) och i vers 49 kan vi läsa svaret: "Och Herrens ord publicerades över hela regionen." - Apg. 13:49 (SKJVB)

Bibeln har gett oss svaret på var Guds ord publicerades, i Syrien, Antiokia. Om vi dessutom spårar Manuskripten tillbaka till deras ursprung finns det bara två källor för dem - Antiokia och Alexandria. Texttyper som representerar en tidsperiod eller plats kan spåras tillbaka till en av två familjer av Manuskript - Majoritetstexten ("The Received Text") och Minoritetstexten (The Critical Text) - Majoritetstexten med ursprung i Antiokia, Syrien och Minoritetstexten med ursprung i Alexandria, Egypten.

Sammanfattningsvis publicerades Guds ord i hela regionen runt Antiokia och accepterades som skrift av de tidigt troende när de tog emot den som sådan (därav "Received Text", "den Mottagna Texten"). Många fragment av dessa skrifter utgör den Majoritetstext som Erasmus och King James översättare använde för att sammanställa Guds Ord.

Svaret på frågan är: Antiokia, Syrien.


ARTIKEL: FINN SVARET I BIBELN

Fler artiklar kommer att läggas till inom kort