Bibelbiblioteket
BIBELBIBLIOTEKET - BIBELN.ONLINE

Om oss

Vårt mål och syfte.

Om Bibelbiblioteket - Bibeln.Online

På denna webbplats finns länkar till alla uppladdade Biblar som ingår i Bibelprojektet SKJVB. Bibelprojektets online-bibliotek är tillgänglig för alla via webbläsaren, som t.ex. Chrome, Safari eller Mozilla Firefox mm.

Vi har här på webbsidan BIBELN.ONLINE samlat alla tillgängliga Biblar som ingår i Bibelprojektet SKJVB för att underlätta för våra läsare att enkelt få åtkomst till alla våra uppladdade Biblar, från ett och samma ställe. Biblarna som ingår I Bibelprojektet kommer alla från den korrekta linjen av N.T. manuskript - Majoritetstexten. (från den Mottagna Texten, Textus Receptus).

Om SKJVB-projektets mål och syfte


SKJVB är ett privatägt icke-kommersiellt projekt

Alla webbplatser som tillhör SKJVB-projektet, ägs och drivs helt privat. Översättningsarbetet av Svenska KJV Bibeln är ett privat icke-kommersiellt projekt för att vi älskar Guds ord, med syfte att predika dess sanning. SKJVB-projektets mål är att helt kostnadsfritt tillhandahålla Biblar online från den korrekta linjen av manuskript. Vår ambition är också att informera och samtidigt varna alla för att det finns korrupta Biblar (2Kor. 2:17) som bedrägligt saknar verser och ord. Vill vi därför uppmana alla att läsa, tro och studera King James Bibeln som vi helhjärtat tror är av Gud bevarad, bevisad och helt felfri. 

De Biblar som ingår i SKJVB projektet är alla baserade på den korrekta linjen manuskript: 1611 King James Bibeln (på engelska) ⎜ Svenska KJV Bibeln ⎜ 1873 Konung Carl XII:s Bibel.

  • 1611 King James Bibeln, vars engelska text är översatt från de ursprungliga tungomålen och med de tidigare översättningarna flitigt jämförda och reviderade, på hans Majestäts särskilda befallning. Innehåller: Gamla & Nya Testamentet ⎜ 1611 Kapitelöversikt med uppdaterad stavning ⎜ Förordet till läsarna ⎜ Dedikering till hans Majestät (King James I).

  • Svenska KJV Bibeln, den svenska utgåvan av engelska 1611-års Auktoriserade King James Version är en grundlig Bibelöversättning av den Heliga Skrift. Innehåller: Gamla & Nya Testamentet (under arbete) ⎜1611 Kapitelöversikt på svenska ⎜ Förordet till läsarna ⎜ Dedikering till hans Majestät (King James I).

  • BIBLIA, Den Heliga Skrift, 1703-års utgåva, Reviderad Version. Konung Carl den Tolftes Bibel, är en av de mest betydelsefulla Biblarna i Sverige och var den officiella Bibelöversättningen för svenska Kyrkan i över 200 år.

  • BIBLIA, Den Heliga Skrift, 1873-års utgåva. Konung Carl den Tolftes Bibel, är en av de mest betydelsefulla Biblarna i Sverige och var den officiella Bibelöversättningen för svenska Kyrkan i över 200 år.

Sammanfattningsvis är vårt främsta syfte att predika Guds ord och hängivenhet peka alla människor till Jesus Kristus, ja till vår Herre och ende Frälsare, som dog för våra synder, blev begravd och uppstod igen från graven (1Kor. 15:1-4) för att varje människa, som genom tron i hans utgjutna blod på hans kors, skulle bli försonad med Gud och få evigt liv (Rom. 3:25; Kol. 1:14, 20). Jesus Kristus är Vägen, Sanningen och Livet. ( Joh 14:6). Som frälsta Bibeltroende Kristna är vi alla sändebud (ambassadörer) för Jesus Kristus och vi försöker att på SKJVB presentera samma evangeliska budskap för alla; att lära ut Guds ord.

Och alla ting är av Gud, som har försonat oss med sig själv genom Jesus Kristus, och gett oss försoningens tjänst; Nämligen, att Gud var i Kristus, och förlikade världen med sig själv, genom att inte tillräkna dem deras överträdelser, och att han har överlämnat försoningens ord till oss. Vi är nu ambassadörer för Kristus, som om Gud bad er genom oss: vi ber er i Kristus ställe, att ni bli försonade med Gud. - 2Kor. 5:18-20 (SKJVB)

Mitt vittnesmål

Torbjörn Holmberg

Grundaren av SKJVB-projektet.

Hej!

Mitt namn är Torbjörn, men som av de flesta kallas jag för Tobbe, och är född i Skellefteå, Sverige. Jag blev en pånyttfödd Bibeltroende Kristen, frälst genom Jesus Kristus blod, år 2015 och sedan dess strävar jag efter att tjäna Herren Jesus Kristus, som älskade mig tillräckligt för att dö på korset för mina synder.

Det är också min önskan och syfte att predika både på Svenska och Engelska om Kristus härlighets evangelium (Första Korintierbrevet 15:1-4).

Efter att jag personligen hade upptäckt den engelska King James Bibeln blev jag inspirerad att starta projektet SKJVB, med syftet att ge alla tillgång online till en svensk översättning av King James Bibeln och för att informera om Bibelns betydelse, att den verkligen är ordet av Gud, inte som ordet av människor och predika dess sanning.