Biblia 1873

KONUNG CARL DEN TOLFTES BIBEL

Gamla Testamentet

PSALTAREN.

Psaltaren, kapitel 1-75.


Gamla Testamentet, välj bok:

1 MOS2 MOS3 MOS4 MOS5 MOSJOSDOMRUT1 SAM2 SAM1 KUNG2 KUNG1 KRÖN2 KRÖNESRANEHESTJOB: PS: 1-7576-150ORDSPREDHVJESJERKLAGHESDANHOSJOELAMOSOBADJONAMIKANAHHABSEFHAGSAKMAL:

Nya Testamentet, välj bok:

MATTMARLUKJOHAPGROM1 KOR2 KORGALEFFILKOL1 TH2 TH1 TIM2 TIMTITFILEMHEBR1 PETR2 PETR1 JOH2 JOH3 JOHJAK: JUDUPP

Psaltaren, välj kapitel:

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475PS. 76-150
1873 Carl XII:s Bibel

PSALTAREN, 1. PSALMEN

Gudfruktigas och ogudaktigas skilnad.

Ps 1:1. Säll är den, som icke vandrar uti de ogudaktigas råd, och icke träder in uppå de syndares väg; ej heller sitter der de bespottare sitta;

Ps 1:2. Utan hafver lust till HERRANS lag, och talar om hans lag både dag och natt.

Ps 1:3. Han är såsom ett trä, planteradt vid vattubäcker, hvilket sina frukt bär i sinom tid, och dess löf förfalna intet; och hvad han gör, det lyckas väl.

Ps 1:4. Men de ogudaktige äro icke så; utan såsom agnar, som vädret bortförer.

Ps 1:5. Derföre blifva icke de ogudaktige i domenom, eller syndarena i de rättfärdigas församling.

Ps 1:6. Ty HERREN känner de rättfärdigas väg; men de ogudaktigas väg förgås.

Psaltaren, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜ 22 ⎜ 23 ⎜ 24 ⎜ 25 ⎜ 26 ⎜ 27 ⎜ 28 ⎜ 29 ⎜ 30 ⎜ 31 ⎜ 32 ⎜ 33 ⎜ 34 ⎜ 35 ⎜ 36 ⎜ 37 ⎜ 38 ⎜ 39 ⎜ 40 ⎜ 41 ⎜ 42 ⎜ 43 ⎜ 44 ⎜ 45 ⎜ 46 ⎜ 47 ⎜ 48 ⎜ 49 ⎜ 50 ⎜ 51 ⎜ 52 ⎜ 53 ⎜ 54 ⎜ 55 ⎜ 56 ⎜ 57 ⎜ 58 ⎜ 59 ⎜ 60 ⎜ 61 ⎜ 62 ⎜ 63 ⎜ 64 ⎜ 65 ⎜ 66 ⎜ 67 ⎜ 68 ⎜ 69 ⎜ 70 ⎜ 71 ⎜ 72 ⎜ 73 ⎜ 74 ⎜ 75 ⎜ PS. 76-150 TOP

PSALTAREN, 2. PSALMEN

Christi magt, stol, rike, fruktan.

Ps 2:1. Hvarföre vredgas Hedningarna, och folken tala så fåfängt?

Ps 2:2. Konungarna på jordene resa sig upp, och herrarna rådslå med hvarannan emot HERRAN och hans Smorda:

Ps 2:3. Låt oss sönderslita deras bojor, och kasta deras band bort ifrån oss.

Ps 2:4. Men den i himmelen bor, begabbar dem, och Herren bespottar dem.

Ps 2:5. Han skall en gång tala med dem i sine vrede, och med sine grymhet skall han förskräcka dem.

Ps 2:6. Men jag hafver insatt min Konung på mitt helga berg Zion.

Ps 2:7. Jag vill om ett sådant sätt predika, som HERREN till mig sagt hafver: Du äst min Son, i dag hafver jag födt dig.

Ps 2:8. Äska, af mig, så vill jag gifva dig Hedningarna till arfs, och verldenes ändar till egendom.

Ps 2:9. Du skall sönderslå dem med jernspiro; såsom lerpottor skall du sönderkrossa dem.

Ps 2:10. Så låter nu undervisa eder, I Konungar; och låter tukta eder, I domare på jordene.

Ps 2:11. Tjener HERRANOM med fruktan, och fröjder eder med bäfvande.

Ps 2:12. Hyller Sonen, att han icke förtörnas, och I förgås på, vägenom; ty hans vrede skall snart begynna att bränna; men salige äro alle de som trösta på honom.

Psaltaren, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜ 22 ⎜ 23 ⎜ 24 ⎜ 25 ⎜ 26 ⎜ 27 ⎜ 28 ⎜ 29 ⎜ 30 ⎜ 31 ⎜ 32 ⎜ 33 ⎜ 34 ⎜ 35 ⎜ 36 ⎜ 37 ⎜ 38 ⎜ 39 ⎜ 40 ⎜ 41 ⎜ 42 ⎜ 43 ⎜ 44 ⎜ 45 ⎜ 46 ⎜ 47 ⎜ 48 ⎜ 49 ⎜ 50 ⎜ 51 ⎜ 52 ⎜ 53 ⎜ 54 ⎜ 55 ⎜ 56 ⎜ 57 ⎜ 58 ⎜ 59 ⎜ 60 ⎜ 61 ⎜ 62 ⎜ 63 ⎜ 64 ⎜ 65 ⎜ 66 ⎜ 67 ⎜ 68 ⎜ 69 ⎜ 70 ⎜ 71 ⎜ 72 ⎜ 73 ⎜ 74 ⎜ 75 ⎜ PS. 76-150 ⎜ TOP

PSALTAREN, 3. PSALMEN

Bön, tröst emot fiendan.

Ps 3:1. En Psalm Davids, då han flydde för sin son Absalom.

Ps 3:2. Ack! HERRE, huru månge äro mine fiender! Och så månge sätta sig upp emot mig.

Ps 3:3. Månge säga om mina själ: Hon hafver ingen hjelp när Gudi. Sela.

Ps 3:4. Men du, HERRE, äst skölden för mig, och den mig till äro sätter, och mitt hufvud upprätter.

Ps 3:5. Jag ropar till HERRAN med mine röst, så hörer han mig af sitt helga berg. Sela.

Ps 3:6. Jag ligger och sofver, och vaknar upp; ty HERREN uppehåller mig.

Ps 3:7. Jag fruktar mig intet för mång hundrad tusend, de som lägga sig emot mig allt omkring.

Ps 3:8. Upp, HERRE, och hjelp mig, min Gud; ty du slår alla mina fiendar på kindbenet, och sönderbryter de ogudaktigas tänder.

Ps 3:9. När HERRANOM finner man hjelp; och din välsignelse öfver ditt folk. Sela.

Psaltaren, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜ 22 ⎜ 23 ⎜ 24 ⎜ 25 ⎜ 26 ⎜ 27 ⎜ 28 ⎜ 29 ⎜ 30 ⎜ 31 ⎜ 32 ⎜ 33 ⎜ 34 ⎜ 35 ⎜ 36 ⎜ 37 ⎜ 38 ⎜ 39 ⎜ 40 ⎜ 41 ⎜ 42 ⎜ 43 ⎜ 44 ⎜ 45 ⎜ 46 ⎜ 47 ⎜ 48 ⎜ 49 ⎜ 50 ⎜ 51 ⎜ 52 ⎜ 53 ⎜ 54 ⎜ 55 ⎜ 56 ⎜ 57 ⎜ 58 ⎜ 59 ⎜ 60 ⎜ 61 ⎜ 62 ⎜ 63 ⎜ 64 ⎜ 65 ⎜ 66 ⎜ 67 ⎜ 68 ⎜ 69 ⎜ 70 ⎜ 71 ⎜ 72 ⎜ 73 ⎜ 74 ⎜ 75 ⎜ PS. 76-150 ⎜ TOP

PSALTAREN, 4. PSALMEN

Emot fåfängelighets barn.

Ps 4:1. En Psalm Davids, till att föresjunga på strängaspel.

Ps 4:2. Hör mig, när jag ropar, mine rättfärdighets Gud; du som tröstar mig i ångest; var mig nådelig, och hör mina bön.

Ps 4:3. I herrar, huru länge skall min ära skämd varda? Hvi hafven I fåfängeligheten så kär, och älsken lögnen? Sela.

Ps 4:4. Besinner dock, att HERREN förer sina heliga underliga; HERREN hörer, när jag åkallar honom.

Ps 4:5. Varden I vrede, så synder icke; taler med edor hjerta på edra sänger, och bider. Sela.

Ps 4:6. Offrer rättfärdighet, och tröster uppå HERRAN.

Ps 4:7. Månge säga: Huru skulle den visa oss hvad godt är? Men upplyft, HERRE, öfver oss dins ansigtes ljus.

Ps 4:8. Du fröjdar mitt hjerta, ändock de andre mycket vin och korn hafva.

Ps 4:9. Jag ligger och sofver allstinges i frid; ty allena du, HERRE, hjelper mig, att jag må säker bo.

Psaltaren, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜ 22 ⎜ 23 ⎜ 24 ⎜ 25 ⎜ 26 ⎜ 27 ⎜ 28 ⎜ 29 ⎜ 30 ⎜ 31 ⎜ 32 ⎜ 33 ⎜ 34 ⎜ 35 ⎜ 36 ⎜ 37 ⎜ 38 ⎜ 39 ⎜ 40 ⎜ 41 ⎜ 42 ⎜ 43 ⎜ 44 ⎜ 45 ⎜ 46 ⎜ 47 ⎜ 48 ⎜ 49 ⎜ 50 ⎜ 51 ⎜ 52 ⎜ 53 ⎜ 54 ⎜ 55 ⎜ 56 ⎜ 57 ⎜ 58 ⎜ 59 ⎜ 60 ⎜ 61 ⎜ 62 ⎜ 63 ⎜ 64 ⎜ 65 ⎜ 66 ⎜ 67 ⎜ 68 ⎜ 69 ⎜ 70 ⎜ 71 ⎜ 72 ⎜ 73 ⎜ 74 ⎜ 75 ⎜ PS. 76-150 ⎜ TOP

PSALTAREN, 5. PSALMEN

Emot våld, falsk lärare.

Ps 5:1. En Psalm Davids, till att föresjunga för arfvet.

Ps 5:2. HERRE, hör min ord; gif akt uppå mitt tal.

Ps 5:3. Gif akt uppå, mitt rop, min Konung, och min Gud; ty jag vill bedja inför dig.

Ps 5:4. HERRE, bittida hör mina röst; bittida vill jag skicka mig till dig, och taga der vara, uppå.

Ps 5:5. Ty du äst icke den Gud, hvilkom ett ogudaktigt väsende behagar; den der ond är, han blifver icke för dig.

Ps 5:6. De storordige bestå intet för din ögon; alla ogerningsmän hatar du.

Ps 5:7. Du förgör de lögnaktiga; HERREN hafver en styggelse vid de blodgiruga och falska.

Ps 5:8. Men jag vill gå in i ditt hus på, dina stora barmhertighet, och tillbedja emot ditt helga tempel i dine fruktan.

Ps 5:9. HERRE, led mig i dine rättfärdighet, för mina fiendars skull; gör din väg rättan för mig.

Ps 5:10. Ty uti deras mun är intet visst: deras innersta är vedermöda; deras strupe är en öppen graf; med deras tungor skrymta de.

Ps 5:11. Döm dem, Gud, att de måga falla af sitt uppsåt; drif dem ut för deras stora öfverträdelses skull; ty de äre dig gensträfvige.

Ps 5:12. Låt glädja sig alla dem som trösta uppå dig, evinnerliga låt dem fröjda sig; ty du beskärmar dem; låt dem i dig glade vara, som ditt Namn kärt hafva.

Ps 5:13. Ty du, HERRE, välsignar de rättfärdiga; du kröner dem med nåde, såsom med en sköld.

Psaltaren, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜ 22 ⎜ 23 ⎜ 24 ⎜ 25 ⎜ 26 ⎜ 27 ⎜ 28 ⎜ 29 ⎜ 30 ⎜ 31 ⎜ 32 ⎜ 33 ⎜ 34 ⎜ 35 ⎜ 36 ⎜ 37 ⎜ 38 ⎜ 39 ⎜ 40 ⎜ 41 ⎜ 42 ⎜ 43 ⎜ 44 ⎜ 45 ⎜ 46 ⎜ 47 ⎜ 48 ⎜ 49 ⎜ 50 ⎜ 51 ⎜ 52 ⎜ 53 ⎜ 54 ⎜ 55 ⎜ 56 ⎜ 57 ⎜ 58 ⎜ 59 ⎜ 60 ⎜ 61 ⎜ 62 ⎜ 63 ⎜ 64 ⎜ 65 ⎜ 66 ⎜ 67 ⎜ 68 ⎜ 69 ⎜ 70 ⎜ 71 ⎜ 72 ⎜ 73 ⎜ 74 ⎜ 75 ⎜ PS. 76-150 ⎜ TOP

PSALTAREN, 6. PSALMEN

1. Bot-Psalmen.

Ps 6:1. En Psalm Davids, till att föresjunga på åtta stränger.

Ps 6:2. Ack! HERRE, straffa mig icke i dina vrede, och näps mig icke i dine grymhet.

Ps 6:3. HERRE, var mig nådelig, ty jag är svag; hela mig, HERRE, ty mine ben äro förskräckte;

Ps 6:4. Och min själ är svårliga förskräckt; ack! HERRE, huru länge?

Ps 6:5. Vänd dig, HERRE, och undsätt mina själ; hjelp mig för dina mildhets skull.

Ps 6:6. Ty i döden tänker man intet på dig; ho vill tacka dig i helvete?

Ps 6:7. Jag är så trött af suckande; jag gör mina säng flytande i hela nattene, och väter mitt lägre med mina tårar.

Ps 6:8. Mitt ansigte är förfallet af sorg, och är gammalt vordet; ty jag varder trängd på alla sidor.

Ps 6:9. Viker ifrå mig, alle ogerningsmän; ty HERREN hörer min gråt.

Ps 6:10. HERREN hörer mina bön; mina bön anammar HERREN.

Ps 6:11. Alle mine fiender komme på skam, och förskräckes svårliga; vände sig tillbaka, och komme på skam hasteliga.

Psaltaren, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜ 22 ⎜ 23 ⎜ 24 ⎜ 25 ⎜ 26 ⎜ 27 ⎜ 28 ⎜ 29 ⎜ 30 ⎜ 31 ⎜ 32 ⎜ 33 ⎜ 34 ⎜ 35 ⎜ 36 ⎜ 37 ⎜ 38 ⎜ 39 ⎜ 40 ⎜ 41 ⎜ 42 ⎜ 43 ⎜ 44 ⎜ 45 ⎜ 46 ⎜ 47 ⎜ 48 ⎜ 49 ⎜ 50 ⎜ 51 ⎜ 52 ⎜ 53 ⎜ 54 ⎜ 55 ⎜ 56 ⎜ 57 ⎜ 58 ⎜ 59 ⎜ 60 ⎜ 61 ⎜ 62 ⎜ 63 ⎜ 64 ⎜ 65 ⎜ 66 ⎜ 67 ⎜ 68 ⎜ 69 ⎜ 70 ⎜ 71 ⎜ 72 ⎜ 73 ⎜ 74 ⎜ 75 ⎜ PS. 76-150 ⎜ TOP

PSALTAREN, 7. PSALMEN

En rätt saks försvar.

Ps 7:1. Davids oskyldighet, der han om söng HERRANOM, för Chus ords skull, den Jeminitens.

Ps 7:2. Uppå dig, HERRE, tröstar jag, min Gud; hjelp mig ifrån alla mina förföljare, och undsätt mig;

Ps 7:3. Att de icke få mina själ fatt såsom lejon, och sönderslita henne efter ingen hjelpare är.

Ps 7:4. HERRE min Gud, hafver jag sådant gjort, och är orätt i mina händer;

Ps 7:5. Hafver jag vedergullit dem ondt, som mig med frid läto, eller gjort dem skada, som mine fiender voro utan sak;

Ps 7:6. Så förfölje min fiende mina själ, och få henne fatt, och nedtrampe mitt lif på markena, och lägge mina äro uti stoft. Sela.

Ps 7:7. Statt upp, HERRE, i dine vrede; upphäf dig öfver mina fiendars grymhet; och hjelp mig åter in i det ämbete, som du mig befallt hafver;

Ps 7:8. Att folket må åter församla sig till dig; och för deras skull kom upp igen.

Ps 7:9. HERREN är domare öfver folken; döm mig, HERRE, efter mina rättfärdighet och fromhet.

Ps 7:10. Låt på de ogudaktigas ondsko en ände varda, och fordra de rättfärdiga; ty du, rättfärdige Gud, pröfvar hjerta och njurar.

Ps 7:11. Min sköld är när Gudi, hvilken de rätthjertade hjelper.

Ps 7:12. Gud är en rätt domare, och en Gud, som dageliga hotas.

Ps 7:13. Vill man icke omvända sig, så hafver han hvässt sitt svärd, och spänt sin båga och måttar till;

Ps 7:14. Och hafver lagt der dödelig skott uppå; sina pilar hafver han tillredt, till att förderfva.

Ps 7:15. Si, denne hafver ondt i sinnet, med olycko är han hafvandes; men ett fel skall han föda.

Ps 7:16. Han hafver grafvit ena grop, och kastat der grant ut, och är i den gropena fallen, som han gjort hade.

Ps 7:17. Hans olycka skall uppå hans hufvud komma, och hans arghet uppå hans hjessa falla.

Ps 7:18. Jag tackar HERRANOM för hans rättfärdighets skull, och vill lofva HERRANS Namn, dens Aldrahögstas.

Psaltaren, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜ 22 ⎜ 23 ⎜ 24 ⎜ 25 ⎜ 26 ⎜ 27 ⎜ 28 ⎜ 29 ⎜ 30 ⎜ 31 ⎜ 32 ⎜ 33 ⎜ 34 ⎜ 35 ⎜ 36 ⎜ 37 ⎜ 38 ⎜ 39 ⎜ 40 ⎜ 41 ⎜ 42 ⎜ 43 ⎜ 44 ⎜ 45 ⎜ 46 ⎜ 47 ⎜ 48 ⎜ 49 ⎜ 50 ⎜ 51 ⎜ 52 ⎜ 53 ⎜ 54 ⎜ 55 ⎜ 56 ⎜ 57 ⎜ 58 ⎜ 59 ⎜ 60 ⎜ 61 ⎜ 62 ⎜ 63 ⎜ 64 ⎜ 65 ⎜ 66 ⎜ 67 ⎜ 68 ⎜ 69 ⎜ 70 ⎜ 71 ⎜ 72 ⎜ 73 ⎜ 74 ⎜ 75 ⎜ PS. 76-150 ⎜ TOP

PSALTAREN, 8. PSALMEN

Christi rike, lidande, död.

Ps 8:1. En Psalm Davids, till att föresjunga på Gittith.

Ps 8:2. HERRE, vår Herre, huru härligit är ditt Namn i all land, der man tackar dig i himmelen.

Ps 8:3. Utaf unga barnas och spenabarnas mun hafver du ena magt upprättat, för dina ovänners skull; att du skall nederlägga ovännen, och den hämndgiruga.

Ps 8:4. Ty jag skall se himlarna, dins fingers verk; månan och stjernorna, som du beredt hafver.

Ps 8:5. Hvad är menniskan, att du tänker på henne; eller menniskones son, att du låter dig vårda om honom?

Ps 8:6. Du skall låta honom en liten tid af Gudi öfvergifven varda; men med äro och härlighet skall du kröna honom.

Ps 8:7. Du skall göra honom till en herra öfver dina händers verk; all ting hafver du under hans fötter lagt:

Ps 8:8. Får och fä alltsamman; vilddjuren också dertill;

Ps 8:9. Foglarna under himmelen, och fiskarna i hafvet, och hvad i hafvena går.

Ps 8:10. HERRE, vår Herre, huru härligit är ditt Namn i all land.

Psaltaren, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜ 22 ⎜ 23 ⎜ 24 ⎜ 25 ⎜ 26 ⎜ 27 ⎜ 28 ⎜ 29 ⎜ 30 ⎜ 31 ⎜ 32 ⎜ 33 ⎜ 34 ⎜ 35 ⎜ 36 ⎜ 37 ⎜ 38 ⎜ 39 ⎜ 40 ⎜ 41 ⎜ 42 ⎜ 43 ⎜ 44 ⎜ 45 ⎜ 46 ⎜ 47 ⎜ 48 ⎜ 49 ⎜ 50 ⎜ 51 ⎜ 52 ⎜ 53 ⎜ 54 ⎜ 55 ⎜ 56 ⎜ 57 ⎜ 58 ⎜ 59 ⎜ 60 ⎜ 61 ⎜ 62 ⎜ 63 ⎜ 64 ⎜ 65 ⎜ 66 ⎜ 67 ⎜ 68 ⎜ 69 ⎜ 70 ⎜ 71 ⎜ 72 ⎜ 73 ⎜ 74 ⎜ 75 ⎜ PS. 76-150 ⎜ TOP

PSALTAREN, 9. PSALMEN

Tacksägelse för seger emot fiendan.

Ps 9:1. En Psalm Davids, om den sköna, ungdomen, till att föresjunga.

Ps 9:2. Jag tackar HERRANOM af allt hjerta, och förtäljer all din under.

Ps 9:3. Jag fröjdar mig, och är glad i dig; och lofvar ditt Namn, du Aldrahögste;

Ps 9:4. Att du mina ovänner tillbakadrifvit hafver; de äro fallne och förgångne för dig.

Ps 9:5. Ty du drifver min rätt och min sak; du sitter på stolen en rätt domare.

Ps 9:6. Du straffar Hedningarna, och förgör de ogudaktiga; deras namn utskrapar du till evig tid.

Ps 9:7. Fiendernas svärd hafva en ända; städerna hafver du omstört; deras åminnelse är förgången med dem.

Ps 9:8. Men HERREN blifver evinnerliga; sin stol hafver han beredt till doms.

Ps 9:9. Och han skall döma jordenes krets rätt, och regera folket rättsinneliga.

Ps 9:10. Och HERREN är dens fattigas beskärm; ett beskärm i nödene.

Ps 9:11. Derföre hoppas till dig de som ditt Namn känna; ty du förlåter icke dem som söka dig, HERRE.

Ps 9:12. Lofver HERRAN, den i Zion bor; förkunner ibland folken hans verk.

Ps 9:13. Ty han kommer ihåg, och frågar efter deras blod; han förgäter icke de fattigas rop.

Ps 9:14. HERRE, var mig nådelig; se till mitt elände ibland ovänner, du som upphäfver mig utu dödsens portom;

Ps 9:15. På det jag skall förtälja all din pris uti dottrenes Zions portom; att jag öfver dina hjelp glad vara må.

Ps 9:16. Hedningarna äro försänkte uti den grop, som de tillredt hade; deras fot är fången i nätet, som de uppställt hade.

Ps 9:17. Så förnimmer man, att HERREN skaffar rätt; den ogudaktige är besnärd uti sina händers verk, genom ordet. Sela.

Ps 9:18. Ack! att de ogudaktiga till helvetet vände vorde, och alle Hedningar, som Gud förgäta.

Ps 9:19. Ty han skall icke så allstinges förgäta den fattiga; och de eländas hopp skall icke förtappadt varda evinnerliga.

Ps 9:20. HERRE, statt upp, att menniskorna icke få öfverhandena; låt alla Hedningar för dig dömda varda.

Ps 9:21. Gif dem, HERRE, en mästare, att Hedningarna måga förnimma att de menniskor äro. Sela.

Psaltaren, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜ 22 ⎜ 23 ⎜ 24 ⎜ 25 ⎜ 26 ⎜ 27 ⎜ 28 ⎜ 29 ⎜ 30 ⎜ 31 ⎜ 32 ⎜ 33 ⎜ 34 ⎜ 35 ⎜ 36 ⎜ 37 ⎜ 38 ⎜ 39 ⎜ 40 ⎜ 41 ⎜ 42 ⎜ 43 ⎜ 44 ⎜ 45 ⎜ 46 ⎜ 47 ⎜ 48 ⎜ 49 ⎜ 50 ⎜ 51 ⎜ 52 ⎜ 53 ⎜ 54 ⎜ 55 ⎜ 56 ⎜ 57 ⎜ 58 ⎜ 59 ⎜ 60 ⎜ 61 ⎜ 62 ⎜ 63 ⎜ 64 ⎜ 65 ⎜ 66 ⎜ 67 ⎜ 68 ⎜ 69 ⎜ 70 ⎜ 71 ⎜ 72 ⎜ 73 ⎜ 74 ⎜ 75 ⎜ PS. 76-150 ⎜ TOP

PSALTAREN, 10. PSALMEN

Emot församlingenes fiendar.

Ps 10:1. HERRE, hvi träder du så långt ifrå fördöljer dig i nödenes tid?

Ps 10:2. Så länge den ogudaktige öfverhandena hafver, måste den elände lida; de hålla med hvarannan, och upptänka arga list.

Ps 10:3. Ty den ogudaktige berömmer sig af sitt sjelfsvåld; och den giruge välsignar sig, och lastar HERRAN.

Ps 10:4. Den ogudaktige är så stolt och vred, att han frågar efter ingen; uti alla sina tankar håller han Gud för intet.

Ps 10:5. Han håller fram med det han förehafver; dine domar äro fjerran ifrå honom; han handlar högmodeliga med alla sina fiendar.

Ps 10:6. Han säger i sitt hjerta: Jag varder aldrig omstött; det skall ingen nöd hafva i evig tid.

Ps 10:7. Hans mun är full med bannor, falskhet och bedrägeri; hans tunga kommer mödo och arbete åstad.

Ps 10:8. Han sitter i försåt i gårdomen; han dräper de oskyldiga hemliga; hans ögon vakta efter de fattiga.

Ps 10:9. Han vaktar i hemlig rum, såsom ett lejon i kulone; han vaktar efter, att han må gripa den elända; och han griper honom, då han drager honom i sitt nät.

Ps 10:10. Han förkrossar och nedertrycker, och till jordena slår den fattiga med våld.

Ps 10:11. Han säger i sitt hjerta: Gud hafver förgätit det; han hafver bortdolt sitt ansigte, han ser det aldrig.

Ps 10:12. Statt upp, HERRE Gud; upphäf dina hand; förgät icke den elända.

Ps 10:13. Hvi skall den ogudaktige försmäda Gud, och i sitt hjerta säga: Du sköter der intet om?

Ps 10:14. Du ser det ju; förty du skådar vedermödo och jämmer, det står i dina händer; de fattige befalla det dig; du äst de faderlösas hjelpare.

Ps 10:15. Bryt sönder dens ogudaktigas arm, och besök det onda; så skall man hans ogudaktiga väsende intet mer finna.

Ps 10:16. HERREN är Konung alltid och evinnerliga; Hedningarna måste förgås utu hans land.

Ps 10:17. De fattigas trängtan hörer du, HERRE; deras hjerta är visst, att ditt öra aktar deruppå;

Ps 10:18. Att du skaffar dem faderlösa och fattiga rätt; att menniskan icke mer skall högmodas på jordene.

Psaltaren, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜ 22 ⎜ 23 ⎜ 24 ⎜ 25 ⎜ 26 ⎜ 27 ⎜ 28 ⎜ 29 ⎜ 30 ⎜ 31 ⎜ 32 ⎜ 33 ⎜ 34 ⎜ 35 ⎜ 36 ⎜ 37 ⎜ 38 ⎜ 39 ⎜ 40 ⎜ 41 ⎜ 42 ⎜ 43 ⎜ 44 ⎜ 45 ⎜ 46 ⎜ 47 ⎜ 48 ⎜ 49 ⎜ 50 ⎜ 51 ⎜ 52 ⎜ 53 ⎜ 54 ⎜ 55 ⎜ 56 ⎜ 57 ⎜ 58 ⎜ 59 ⎜ 60 ⎜ 61 ⎜ 62 ⎜ 63 ⎜ 64 ⎜ 65 ⎜ 66 ⎜ 67 ⎜ 68 ⎜ 69 ⎜ 70 ⎜ 71 ⎜ 72 ⎜ 73 ⎜ 74 ⎜ 75 ⎜ PS. 76-150 ⎜ TOP

PSALTAREN, 11. PSALMEN

Tröst i Gudi, bästa beskydd.

Ps 11:1. En Psalm Davids, till att föresjunga. Jag förtröstar på HERRAN; huru sägen I då till mina själ, att hon skall flyga, såsom en fogel på edro berge?

Ps 11:2. Ty si, de ogudaktige spänna bågan, och lägga sina pilar på strängen, till att dermed hemliga skjuta de fromma.

Ps 11:3. Ty de sönderrifva grunden; hvad skulle den rättfärdige uträtta?

Ps 11:4. HERREN är i sitt helga tempel; HERRANS stol är i himmelen; hans ögon se deruppå; hans ögnahvarf pröfva menniskors barn.

Ps 11:5. HERREN pröfvar den rättfärdiga; hans själ hatar den ogudaktiga, och dem der gerna orätt bruka.

Ps 11:6. Han skall låta regna öfver de ogudaktiga ljungande, eld och svafvel; och skall gifva dem oväder till löna.

Ps 11:7. HERREN är rättfärdig, och hafver rätthetena kär; derföre, att deras ansigte skådar uppå det rätt är.

Psaltaren, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜ 22 ⎜ 23 ⎜ 24 ⎜ 25 ⎜ 26 ⎜ 27 ⎜ 28 ⎜ 29 ⎜ 30 ⎜ 31 ⎜ 32 ⎜ 33 ⎜ 34 ⎜ 35 ⎜ 36 ⎜ 37 ⎜ 38 ⎜ 39 ⎜ 40 ⎜ 41 ⎜ 42 ⎜ 43 ⎜ 44 ⎜ 45 ⎜ 46 ⎜ 47 ⎜ 48 ⎜ 49 ⎜ 50 ⎜ 51 ⎜ 52 ⎜ 53 ⎜ 54 ⎜ 55 ⎜ 56 ⎜ 57 ⎜ 58 ⎜ 59 ⎜