Bibelbiblioteket
ARTIKEL

OM BIBELN

En introduktion till den Heliga Skrift, ordet av Gud.

En bok som är under ständig attack!

Del 1-3
Del 1

Är Bibeln, Guds Heliga ord eller endast en bok?

Den mest fruktade boken genom tiderna!

Bibeln är den mest spridda och publicerade boken i världen. Den har tryckts i uppskattningsvis 5 miljarder exemplar och har översatts till mer än 3 000 språk; detta trots att det i skrivande stund råder förbud eller hårda restriktioner i 52 länder mot Bibeln, som är en bok som bl.a predikar att vi ska älska våra fiender. Ironiskt är att 93 länder har signerat FN:s konvention om kärnvapenförbud så man skulle kunna hävda att dessa 52 ledare som har förbjudit Bibeln i sitt hemland fruktar tydligen en bok nästan lika mycket som kärnvapen, en bok de inte ens tror på. Sorgligt är också att samma attityd mot Bibeln finns även i länder som inte hävdar sig vara fientlig mot Bibeln (t.ex. i Finland och England) eftersom de inte längre tål dess innehåll. Bibeln varnar för att de ska komma en tid då de inte ska tåla den sunda doktrinen och de ska vända sig till fabler (2Tim. 4:3-4).
 • Om Bibeln endast är en bok som vilken annan, varför förbjuda den överhuvudtaget?
 • Om Bibeln endast är en bok som vilken annan, varför fruktar människor Bibeln, även de som samtidigt avvisar den?
 • Om Bibeln endast är en bok som vilken annan, varför blir människor som inte tror på den upprörda av dess innehåll?

"Ty ordet från Gud är levande, och kraftfullt, och skarpare än något tveeggat svärd, och det genomborrar till och med till att dela isär själ och ande, och av leder och märg, och är en urskiljare av hjärtats tankar och avsikter." - Hebr. 4:12. (SKJVB)

Är inte mitt ord likt en eld? säger HERREN; och likt en hammare som bryter klippan i stycken?" - Jer. 23:29 (SKJVB)

Är Bibeln helig för att jag eller någon annan säger det? Nej, den är helig därför att Bibeln säger det:
"(Vilket han tidigare hade lovat genom sina profeter i de heliga skrifterna)." - Rom 1:2 (SKJVB)

Ordet från Gud, verkar i er som tror

Bibeln är historiskt korrekt och är samtidigt den enda boken i världen som exakt förutsäger varje detalj i framtiden. Bibeln är den enda bok i världen som har skrivits av mer än tjugo olika författare (genom Guds hand) på tre olika kontinenter, som dessutom levde med mer än tusen års mellanrum, som förutsäger exakt varje detalj i framtiden utan att göra ett enda misstag. Det är uppenbart att Bibeln är ordet från Gud, ta därför emot den som Guds ord.

"För detta tackar vi också Gud utan uppehåll, eftersom, när ni tog emot ordet från Gud, som ni hörde av oss, tog ni inte emot det som ordet från människor, utan som det i sanning är, ordet från Gud, som också verkar i er som tror." - 1Thess. 2:13. (SKJVB)

Guds ord är levande ord

Ja ordet från Gud är levande - Om än du söker i USA: kongressbibliotek (Library of Congress) i Washington D.C. som uppges vara världens största bibliotek, bland alla dessa miljoner böcker finner du förutom Bibeln INGEN levande bok, alla andra böcker är skrivna av människor, som är döda i anden, skrivna efter sitt eget förstånd (se Ords 3:5).

"HERRENS ord är rena ord: såsom silver som förädlas i en jordugn, och renas sju gånger. Du skall bevara dem, O HERRE, du skall bevara dem från denna generation till evig tid." - Ps. 12:6-7. (SKJVB).

Sammanfattning

Bibeln är inte bara den mest spridda och publicerade boken i världen med över 5 miljarder exemplar och översättningar till mer än 3 000 språk, utan den framkallar även starka reaktioner över hela världen. Trots att den predikar kärlek till ens fiender är den förbjuden i 52 länder, vilket ironiskt nog kan jämföras med den fruktan som kärnvapen väcker. Denna rädsla och aversion sträcker sig även till länder som inte öppet är fientliga mot Bibeln, såsom Finland och England, där dess innehåll inte längre tolereras väl. Detta motstånd mot Bibeln bland icke-troende, pekar på dess unika och genomträngande natur, som beskrivs i Hebreerbrevet 4:12 som skarpare än något tveeggat svärd och är en urskiljare av hjärtats tankar och avsikter
Bibeln, som är historiskt korrekt och den enda boken som förutspår framtiden utan misstag, är Guds ord och inte en skapelse av människan. Dess mänskliga författare under Guds inspiration spänner över tre kontinenter och flera årtusenden, vilket stärker dess unika karaktär och relevans. Trots att det finns miljontals andra böcker i världens största bibliotek, är Bibeln den enda "levande" boken, vilket understryker dess fortsatta betydelse och påverkan i människors liv, så att vi alla kan lära känna sanningen.

”Jag vill prisa dig av hela mitt hjärta: inför gudarna skall jag lovsjunga dig. Jag vill tillbedja i ditt heliga tempel och prisa ditt namn för din kärleksfulla omtanke och för din sanning; ty du har upphöjt ditt ord över hela ditt namn." - Ps. 138:1-2 (SKJVB).

Bibeln, den Heliga Skrift

BIBELN är Guds ord som fyller sinnet, regerar över hjärtat, styr fötterna och är lampan som lyser upp de troendes stig.

BIBELN innehåller Guds sinne, människans tillstånd, frälsningens väg, syndarnas undergång och de troendes lycka. Dess doktrin är sund och helig, dess föreskrifter är bindande, dess historia är sann och dess beslut är oföränderliga. Läs den för att bli vis, tro den för att vara trygg och praktisera den för att vara helig. Den innehåller ljus för att guida dig, mat för att försörja dig och tröst för att uppmuntra dig.

BIBELN utgör; resenärens karta, vandrarens stav, kaptenens kompass, soldatens svärd, samt stadgan för den Kristne. Här återställs paradiset, himmelen öppnas och helvetets portar avslöjas.

JESUS KRISTUS är dess storslagna ämne. Vårt eget bästa ligger i dess konstruktion och Guds ära dess slutmål. 

BIBELN är en gruva av rikedom, ett paradis av ära och en flod av välbehag. Den ges dig i livet, den kommer att öppnas vid domen och bli ihågkommen för alltid.

BIBELN involverar det högsta ansvaret och kommer att belöna hårt arbete och kommer att fördöma alla som struntar i dess heliga innehåll.

Varmed skall en ung man rena hans väg? genom att ge akt därpå enligt ditt ord. - Ps 119:9 (SKJVB)
Detta är min tröst i mitt lidande: ty ditt ord har vederkvickt mig. - Ps 119:50 (SKJVB)
För evigt, O HERRE, är ditt ord stadfäst i himmelen. - Ps 119:89 (SKJVB)
Ditt ord är en lampa för mina fötter, och ett ljus på min stig. - Ps 119:105 (SKJVB)
Inträdet av dina ord giver ljus; det giver förståelse åt de enfaldiga. - Ps 119:130 (SKJVB)
Ditt ord är sant från begynnelsen: och var och en av dina rättfärdiga domar består för evigt. - Ps 119:160 (SKJVB)
Del 2

Varning för tjuvar som vill beröva dig din tro på Guds ord!

Alexandria textkritikerna

Det är EN BOK som textkritikerna vill bli av med

Det är tydligt vilken bok som textkritikerna vill bli av med, den boken kallas för 1611 King James Version. Nej de är inte emot den grekiska text som ligger till grund för 1611 King James Version, utan det är den engelska översättningen som alla textkritiker jämför med den förfalskade grekiska manuskripten och kritiserar 1611 King James Version för att den inte stämmer överens med deras text. Vilket är självklart att den inte gör, King james Bibeln kommer från den korrekta linjen av manuskript, Majoritetstexten, som härstammar från Syrien. Antiokia. (inte från den korrupta linjen av manuskript, Minoritetstexten den kritiska texten, som härstammar från Egypten, Alexandria eller Rom).
De som kritiserar King James Bibeln tror på påståendena att den är en ofullständig översättning” och de har ni i praktiken ägnat sig i över 400 år åt att försöka rätta till dess påstådda brister. Från en Bibelöversättning till nästa. (minst fram till idag ca 150-200 översättningar på engelska) Var finns då den perfekta översättningen? Du säger: "Den finns inte." VAD?! Så i över 400 år har alla de inblandade i detta åtagande; ca 600 000 forskare, däribland Bibelkommentatorer, översättare, professorer, arkeologer, historiker och studenter, inte fram till idag lyckats åstadkomma EN perfekt och felfri översättning. Är inte det en tydlig bekännelse och bevis på att grundargumentet för deras arbete är en lögn, speciellt med tanke på den omfattande tid och de resurser som investerats i arbetet med att ta fram en Bibel som är utan de fel som påstås finnas i King James Bibeln.
Det som förmedlas av dessa bedragare är budskapet att King James Bibeln har fel och även att Bibeln som helhet inte är att lita på, att vi vet inte exakt vad som är Guds ord då vi inte har originaltexten. Samtidigt som de hävdar att originaltexten säger, den grekiska texten säger. Vilken grekisk text? Och har de originaltexten? Nej tro inte på dessa bedragare och lögnare, som utan att ens blinka kan använda Codex Vaticanus och Codex Sinaiticus; när dessa innehåller Apokryferna som en del av Gamla Testamentet, till att "rätta" King James Bibelns text. Men hör och häpna, deras egna, eller rekommenderade Bibelöversättningar innehåller själva inte Apokryferna, trots att de är baserade på dessa texter. Är inte detta konstigt? Det finns ett ord för detta - Hyckleri!
 • Om någon säger att King James Bibeln inte är Guds bevarade och felfria ord (på engelska), be dem lägga den Bibel som de menar är Guds bevarade ord, i din hand; den Bibel som utgör Guds ord, inspirerad, utandad av Gud och helt ofelbar.
 • Kan de inte peka ut den Bibel som har bevarats av Gud; har de presenterad dig en teori om en bok som saknar auktoritet, som ständigt förändras efter människors traditioner, efter världens läror, en bok som inte ens existerar då vi inte har tillgång till de inspirerade originaltexten. (Be dem också visa dig stentavlorna med de 10 budorden givet till Moses, som han krossade, om de hävdar att endast "originaltexten"är inspirerad).
King James Bibeln saknar inga verser eller ord och har en Bibeltext som; bygger upp den Kristnes tro, är oförändrad i doktrin sedan 1611, är felfri och helt perfekt. King James Bibeln är en Bibel som läsaren kan tro på, förtrösta på och vägledas av, då den har sedan dess tillkomst år 1611 gett en helt oöverträffad frukt till Herren som helt saknar motstycke. King James Bibeln är sanningens ord; perfekt, bevisad och bevarad genom tiderna, i över 400 år, ända fram till idag och till evig tid.
"Varje ord från Gud är rent, han är en sköld för dem som sätter sin tillit till honom. Lägg inte till hans ord, så att han inte tillrättavisar dig och du blir funnen som en lögnare.” - Ords 30:5-6. 
Del 3

Alla Biblar kommer från EN av TVÅ olika manuskriptkällor

Som uttrycket säger "allt som glimmar är inte guld", allt som kallas för en Bibel är på liknande sätt inte Guds ord och det gäller för oss att självklart hitta äkta guld. För att kunna identifiera vad som är äkta och vad som är en förfalskning, blir lösningen uppenbart när vi inser att det endast finns två manuskript källor. Ja visst, trots att det finns flera hundra olika engelska översättningar av Nya Testamentet, så finns det endast två källor för alla dessa Biblar och de kan alla spåras tillbaka till en, av två familjer av manuskript - Majoritetstexten eller Minoritetstexten. Och många av de Bibelöversättare som förespråkar Minoritetstexten, agerar själva som falskmyntare och har bedrägligt delat upp de två familjerna av manuskript i fyra kategorier, men denna uppdelning försöker dölja det faktum att det endast finns två kategorier, familjer. Tre av kategorierna härstammar nämligen från Alexandria och en från Antiokia.
Guds ord är under ständig attack, till och med innan den skrevs klar av lärjungarna under ledning av Gud, fanns det förfalskningar i omlopp. Orsaken till alla dessa falska Bibelversioner bottnar i tre saker:
 • Djävulens plan att försöka splittra människors förtroende till Guds ord genom falska läror (Rom. 1:25).
 • Djävulens plan att skapa tvivel på vad Gud har sagt (1Mos. 3:1) och därmed få människor att tvivla på Bibeln.
 • Onda, själviska människors kärlek till pengar. (1Tim. 6:10). Genom att hela tiden ändra översättningen kan copyrightskydd erhållas och en ny Bibelversion kan säljas igen och igen, vilket betyder mer pengar för utgivaren och bokförlagen.
HERRENS ord är rena ord: såsom silver som förädlas i en jordugn, och renas sju gånger. Du skall bevara dem, O HERRE, du skall bevara dem från denna generation till evig tid.- Ps. 12:6-7. (SKJVB)Manuskriptkällor

1. Majoritetstexten härstammar från Syrien

Majoritetstexten som geografiskt härstammar från Syrien, Antiokia omfattar cirka 99% av de över 5,000 bevarade manuskript som existerar idag. Dessa manuskript användes av King James Bibelns översättare år 1604-1611 och manuskripten har en hög grad av överensstämmelse med varandra.
Enligt Bibeln var Herrens ord publicerad från Antiokia, Syrien. I Apostlagärningarna 13 blir Saulus (Paulus) (vers 9) en del av församlingen i Antiokia. (vers 1). "Avskilj åt mig både Barnabas och Saulus (Paulus) för det verk till vilket jag har kallat dem", detta sa Gud (vers 2. Helig Ande). De predikade på ett flertal platser (men ingenstans i Bibeln nämns det att de skulle ha varit i närheten av Egypten) och i vers 49 kan vi läsa: "Och Herrens ord publicerades över hela området." Detta är nyckeln till att förstå vilken linje av manuskript källor som enligt Gud är att lita på.
 • Vad tycker Gud om Antiokia? T.ex. att det är en plats från vilken en man med gott rykte, full av den Helige Ande och visdom kom, och utnämndes över Kyrkans verksamhet (Apg. 6:3-5). Det är också platsen där de troende först kallades "Kristna" (Apg. 11:26). Det är en plats där det första stora uppvaknandet av Hedningarna inträffade (Apg. 11:19-21). Det är en plats där många människor fördes till Herren (Apg. 11:22-24). Det är platsen där Gud etablerade som högkvarteret för sin Kristna Kyrka (Apg. 11:25, 26). Det är platsen dit Gud förde sina profeter, vilket betecknade hans välsignelse över Antiokia, medan världen plågades av nöd. (Apg. 11:27, 28). = Positivt.  

2. Minoritetstexten härstammar från Egypten

Är dessa de äldsta texterna?

Minoritetstexten kallas också "den kritiska texten" (The Critical Text) och härstammar geografiskt från Egypten, Alexandria och omfattar ca 45 texter vilket utgör mindre än 1% av de bevarade manuskript som existerar idag:
 • Codex Vaticanus (Codex B) hittades år 1481 i Vatikanens bibliotek i Rom. I evangelierna utelämnas 749 hela meningar och 452 satser, plus 237 andra ord, som alla finns i hundratals andra Grekiska manuskript. Det totala antalet ord som utelämnas i Codex Vaticanus enbart i evangelierna uppgår till 2 877 jämfört med majoritetstexten. Trots detta prisas Codex Vaticanus som en värdefull skatt. Codex Vaticanus har enligt uppgift, dateras till 300-talet, men vars vetenskapliga bevis för detta påstående saknas helt. "Kort sagt, vi kan inte vara säkra på någon exakt datering eller ursprungsplatsen för Codex Vaticanus, och inte heller, trots vetenskapliga insatser, kan dess historia inte spåras före 1400-talet." - Professor J. Neville Birdsall
 • Codex Sinaiticus (Aleph) hittades i Saint Catherines kloster, vilket är Katolskt och som också står under en Egyptiskt Guvernörs förvaltningsområde. De flesta av dagens Biblar har förändrat många Bibelverser på grund av denna upptäckt av ett påstått "gammalt" manuskript från 300-talet e.Kr. Se boken: Is The "World's Oldest Bible" a Fake? Och boken: "Who Faked the "World’s Oldest Bible"? - Chick Publications. Författaren David W. Daniels presenterar bevis på att Sinaiticus, är i själva verket en förfalskning från 1800-talet. Och visar även på det visuella avslöjande som kom fram när en internationell grupp, som noggrant har fotograferat varje sida av Sinaiticus av hög kvalitet, publicerade Codex B bilderna online. Bibelforskare och studenter kunde nu för första gången se hela manuskriptet tillsammans, sida vid sida. Med sina egna ögon ser de chockerande att vissa av sidorna är vita och ser ganska nya ut, medan andra har mörkats för att de ska se väldigt gamla ut. Hur är detta möjligt om de alla är från samma gamla Bibel? Sinaiticus är dessutom fylld med fel, överstrykningar och motsättningar.
 • Codex Alexandrinus är tillsammans med Vaticanus och Sinaiticus de tre primära manuskripten som ligger till grund för moderna Bibelversioner och de har en hög grad av oenighet mellan varandra och har en tydlig koppling till Katolicismen. Och Sinaiticus och Vaticanus, de två huvudsakliga Alexandrinska manuskripten, överensstämmer inte ens med varandra på över 3000 ställen (3036+); enbart i evangelierna:
 • Matteus Evangelium (656+).
 • Markus Evangelium (567+).
 • Lukas Evangelium (791+).
 • Johannes Evangelium (1022+).
Manuskripten som publicerades i Alexandria, Egypten är inte Guds ord utan manipulerade skrifter, påverkade av falsk religion och hednisk filosofi. Dessa manuskript som genererades av Origen, grundaren av en skola av filosofi, i Alexandria, Egypten och andra likasinnade. Detta är något Bibeln också varnar för:
"Akta er så att ingen rövar bort er genom filosofi och fåfängt bedrägeri, enligt människornas tradition, grundat efter världen, och inte efter Kristus.” - Kol. 2:8.

Fördelning av manuskriptkällor för Bibeln

1% - Minoritetstexten  (ca 45 manuskript) 

99% - Majoritetstexten (ca 5000 manuskript)
Som ett vittnesbörd, vilken av dessa två manuskriptkällor är mer förtroendeingivande?


Var finns tillförlitliga texter av Gamla Testamentet?

Kristendomen och Judendomen har den Hebreiska texten, som en gemensam Helig skrift. Inom Judendomen kallas den för Tanak, inom Kristendomen kallas den för Gamla Testamentet och som tillsammans med Nya Testamentet utgör de den Heliga Bibeln. Så var hittar vi tillförlitliga texter från G.T.? Bibeln ger oss svaret:
Vad är det då för fördel för en Jude, eller vad är det för fördel med omskärelse? I alla avseenden, men framför allt därför att de hade blivit tilldelade Guds orakel. - Rom. 3:1-2.
Gud anförtrodde sitt ord (orakel) till Judarna, den Hebreiska skriften. Så vi behöver INTE andra manuskript från opålitliga källor som t.ex. Döda Havsrullarna, vem skrev dessa texter? INTE heller Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS) framtagen av Rudolf Kittel (1853-1929), den senaste versionen kallas Biblia Hebraica Quinta (BHQ). Rudolf Kittel som uppvisade bl.a antisemitiska tendenser och hans familjeband till nazismen kastar hans verk under en mörk skugga.


Hyckleriet med Apokryferna

Nej, Apokryferna är INTE en del av Guds ord!

1611 King James Version, Första utgåvan (Faksimil-utgåva)

Bild: 1611 King James Version, Första utgåvan (Faksimil-utgåva) G.T har en tydlig separation från de Apokryfiska böckerna.


Septuagint (LXX), Codex Vaticanus och Sinaiticus; innehåller apokryferna som en del av Gamla Testamentet. 

För att finna tillförlitliga texter av Gamla Testamentet kan vi INTE heller gå till den grekiska översättning Septuaginta (LXX) av Gamla Testamentet. I Septuaginta är Gamla Testamentet uppblandat med de deuterokanoniska skrifterna (eller apokryfer) som inte är en del av Guds ord. Argumentet att dessa skrifter är från "de äldsta texterna" och är därför bättre eftersom de då skulle vara närmre "originaltexten" stämmer inte: Även om dessa Egyptiska texter skulle nu vara de äldsta texterna, (vilket de inte är) så blir detta helt irrelevant, då en gammal förfalskning, fortfarande är en förfalskning.
Dessa högt värderade handskrifterna är orsaken till att ord och verser är borttagna från Bibeltexten i alla moderna Biblar; samtidigt som alla dessa manuskript innehåller apokryferna som en del av; och uppblandad med böckerna i Gamla Testamentet, till skillnad från Bibeltexten i 1611 King James Bibeln som är tydligt separerad från de Apokryfiska böckerna, placerad mellan G.T och N.T. I slutet på Malaki står dessutom orden "The end of the Prophets" som betyder Slutet för Profeterna. (Se ovanstående bild), men de flesta av Bibelöversättningarna som idag är baserade på dessa manuskript innehåller inte apokryferna. Vi stöder självklart inte apokryferna, men är detta inte lite konstigt?
 • Om nu dessa manuskript är de äldsta och bästa texterna, varför innehåller de då apokryferna som en del av den kanoniska texten i G.T?
 • Och varför innehåller inte alla Biblar som är baserade på dessa s.k. "äldsta och bästa texterna" apokryferna som en del av Guds ord? De har ju inga problem att hävda att ord och verser som saknas i dessa handskrifter inte hör hemma i Bibeln. Svaret är hyckleri.
Nej apokryferna är inte en del av Guds ord. Och detta kastar även en mörk skugga över dessa s.k. äldsta och bästa manuskripten. Uppmärksamma också att den Hebreiska texten innehåller inte apokryferna vilket direkt visar att dessa "böcker" hör inte hemma i Guds ord då de av Gud anförtroddes åt Judarna. (Rom. 3:1-2). Värt att notera är också att Kung Jakob I (King James I) avvisar själv de Apokryfiska böckerna då han anser att dessa är kopplat till Katolicismen.
När det gäller de apokryfiska böckerna, utelämnar jag dem eftersom jag inte är någon Katolik… - Kung Jacob I av England (King James I) från hans bok "Basilikon Doron" (1599).
 • Vad tycker Gud om Egypten? T.ex. att det är en plats; där de kommer att döda dig och ta din fru (1Mos. 12:10-12). En plats där de kommer att göra er till slavar (2Mos. 1:11-14). En plats som Gud själv kallar "träldomshuset". (2Mos. 20:2) och platsen som Moses kallar för "järnugnen" ("smältugnen" 5Mos. 4:20). Det är en plats med vilken Gud befaller sitt folk att deras framtida kung inte ska bedriva någon kommersiell handel. Han varnar dem specifikt att inte köpa hästar där, och inte ens gå den vägen igen (5Mos. 17:16). Det är en plats som Gud andligt beskriver staden där hans två vittnen (Moses och Elias, se Upp. 11:3-14, Mal. 4:4-5, Matt. 17:1-3) kommer att av Antikrist dödas i Jerusalem, under sin tid (7 år) som världsregent (Upp. 11:8). = Negativt.

Välj rätt Bibel

Att välja rätt Bibel handlar mycket mer än att bara bestämma vilken bok jag ska läsa, det är en avgörande hjärtefråga angående den inställning jag bör ha till Guds ord - Har jag attityden som hos troende i Antiokia som håller fast vid Guds ord, eller inställningen hos icke troende i Alexandria; som ifrågasatte, ändrade, korrigerade, lade till och tog bort texter från Guds ord. Det första orden som djävulen sade i till Eva var "Ja, har Gud sagt," (1Mos 3:1) djävulens mål är jus att skapa tvivel på det Gud har sagt i sitt ord. Så frågan är, vilken Bibel litar du på?
 • En Bibel, vars linje av manuscript källor går från Egypten till Rom = Minoritetstexten
 • En Bibel, vars linje av manuscript källor går från Israel till Syrien = Majoritetstexten

Kontrollera så att din Bibel inte är full med hål och därmed påminner om Bibeln i illustrationen nedan.

Illustration på en Bibel som saknar verser eller ord.

Finns nedanstående verser i din Bibel?

Exempel på 16 verser i King James Version som helt har utelämnats i moderna Biblar (baserade på den korrupta Minoritetstexten).
Matteus 17:21: "Dessutom går denna sort inte ut annat än genom bön och fasta.”
Matteus 18:11: "Ty Människosonen har kommit för att rädda det som var förlorat.”
Matteus 23:14: "Ve er, ni skriftlärda och Fariséer, ni hycklare! ty ni slukar änkors hus, och håller långa böner för syns skull: därför skall ni få en ännu större fördömelse.”
Mark. 7:16: "Om någon har öron för att höra, må han höra.”
Mark. 9:44: "Där deras mask inte dör, och där elden inte släcks.”
Mark. 9:46: "Där deras mask inte dör, och där elden inte släcks.”
Mark. 11:26: "Men om ni inte förlåter, skall inte heller er Fader i himmelen förlåta era överträdelser.”
Mark. 15:28: "Då uppfylldes den skrift, som säger, Och han räknades bland de överträdande.”
Luk. 17:36: "Två män skall vara ute på fältet; den ena skall tas, och den andra lämnas kvar."
Joh. 5:4: "Ty en ängel gick vid en viss tid ner i bassängen, och rörde om i vattnet; var och en som då först efter det att vattnet hade rörts om i bassängen steg in, blev frisk från den sjukdom han hade."
Apg. 8:37: "Och Filippus svarade, Om du tror av hela ditt hjärta,  kan du. Och han svarade och sade, Jag tror att Jesus Kristus är Guds Son.."
Apg. 15:34: "Trots detta ville Silas fortfarande stanna kvar där."
Apg. 24:7: "Men överbefälhavaren Lysias kom över oss, och med stort våld tog honom ur våra händer,"
Apg. 28:29: "När han hade sagt dessa ord, gick Judarna bort, och hade stora resonemang sinsemellan."
Rom. 16:24: "Vår Herre Jesus Kristus nåd vare med er alla. Amen."
I Joh. 5:7: "Ty det finns tre som vittnar i himmelen, Fadern, Ordet, och den Helige Anden: och dessa tre är ett."
I en del Biblar utelämnas även Johannes 7:53 och de första elva verserna i Johannes, kapitel 8, v1-11.


Moderna Biblar tar bort namnet på Gud den Allsmäktige, Jehova (2Mos. 6:3). 
"And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, by the name of God Almighty, but by my name JEHOVAH was I not known to them." - Exodus 6:3 (KJV)
Se bilden nedan från 1611 King James Version, First edition. Namnet stavas här med ett I, IEHOVAH. I korrupta Biblar står det Herren istället för Jehova.  

Varför saknar en del Biblar slutet på Herrens Bön i Matteus 6?

"Fader vår som är i himmelen, Helgat vare ditt namn. Tillkomme ditt rike. Må din vilja ske på jorden, såsom i himmelen. Giv oss denna dag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra skulder, såsom vi förlåter dem som är oss skyldiga. Och led oss inte in i frestelse, utan befria oss ifrån ondo: Ty ditt är riket, och makten, och härligheten, i evigheternas evigheter. Amen."- Matt. 6:9-13. (SKJVB).
Ofta går dessa moderna Bibelöversättningar till attack mot Jesus Gudom och tar bort betydelsen av hans utgjutna blod (Kol 1:14). I Jesaja 14:12 tar en del textkritiska Biblar inte enbart bort djävulens namn, Lucifer, utan de gör om honom till morgonstjärnan som är Jesus (Upp. 22:16). Sorgligt nog finns även detta fel i Carl XII:s Bibel trots att den kommer från Majoritetstexten, så jämför alltid Bibeltexten med King james Bibeln:
"How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!" - Isa 14:12 (KJV)
"Huru äst du af himmelen fallen, du sköna morgonstjerna? "Huru äst du till jordena fallen, du som försvagade Hedningarna?" - Jes 14:12 (1873XII).
Borttagna ord och verser - Hur kan en som påstår sig vara Kristen ens överväga att acceptera denna styggelse mot Guds ord, när det står i Ordspråksboken 30:5 att "Varje ord från Gud är rent" och i Luk 4:4  "..Det är skrivet, Att människan inte skall leva enbart av bröd, utan av varje ord från Gud."

Exempel på Biblar från samma linje av manuskript som 1611 AV, på andra språk än engelska.

En del av dessa Biblar var tillgängliga före 1611 King James Bibeln.

Du kan lita på att Gud har bevarat sitt ord genom tiderna och idag hittar vi den i King James Bibeln (KJV) och i motsvarande översättningar på andra språk. King James Bibeln (KJV) från 1611 är baserad på en specifik linje av manuskript, huvudsakligen Textus Receptus för Nya Testamentet och Masoretiska Texten för Gamla Testamentet. Bibelöversättningar på andra språk som också bygger på samma eller liknande manuskriptlinjer inkluderar:
Franska:
 • Olivétan Bible (1535): Denna franska Bibelöversättning av Pierre Robert Olivétan, en kusin till Jean Calvin, är en av de tidiga protestantiska översättningarna baserade på Textus Receptus.
Spanska:
 • Reina-Valera (1602, 1909): Denna spanska översättning är direkt baserad på Textus Receptus för Nya Testamentet och den hebreiska Masoretiska Texten för Gamla Testamentet. Den mest kända versionen är revideringen av Cipriano de Valera 1602 och vidare revideringar, som 1909 års version.
Italienska:
 • Diodati Bibel (1607): Giovanni Diodati översatte Bibeln till italienska och hans översättning är baserad på samma manuskriptlinje som King James Bibeln.
Tyska:
 • Luther Bibel (1534): Som nämnts tidigare är Martin Luthers översättning av Bibeln till tyska huvudsakligen baserad på Erasmus' Textus Receptus för Nya Testamentet och den hebreiska Masoretiska Texten för Gamla Testamentet.
Holländska (Nederländska):
 • Statenvertaling (1637): Denna översättning till holländska är direkt baserad på Textus Receptus och den Masoretiska Texten, och är den officiella översättningen som beställdes av Staten-Generaal (det holländska parlamentet).
Portugisiska:
 • Almeida Revista e Corrigida (1819): João Ferreira de Almeida översatte Bibeln till portugisiska, och den reviderade och korrigerade versionen (1819) är starkt baserad på Textus Receptus och den Masoretiska Texten.
Rumänska:
 • Cornilescu Bibel (1921): Översatt av Dumitru Cornilescu, denna rumänska Bibel är också baserad på Textus Receptus.
Ungerska:
 • Károli Biblia (1590): Översatt av Gáspár Károli, denna ungerska översättning bygger på Textus Receptus och den Masoretiska Texten.
Svenska:
 • Karl XII:s Bibel (1703): Denna översättning till svenska bygger också på Textus Receptus och den Masoretiska Texten, och är en revision av Gustav Vasas Bibel (1541).
Finska:
 • Biblia (1776): Denna finska översättning är också baserad på Textus Receptus och den Masoretiska Texten, och är en revision av Mikael Agricola’s översättning (1548).
Dessa översättningar representerar den traditionella textfamiljen som KJV är en del av. Det är viktigt att notera att senare översättningar i många språk har influerats av andra textfamiljer, som Alexandrinus, Vaticanus, och andra kritiska textkällor, vilket skiljer dem från dessa äldre översättningar.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis ser vi i Bibeln att Guds ord blev publicerad i hela regionen runt Antiokia, Syrien (inte från Egypten) och accepterades av tidiga troende som deras auktoritet (Apg. 13:49). I motsats till detta, har Alexandria sekten som Origen, Eusebius, Westcott och Hort, och många andra, fortsätt att propagera motstridiga redogörelser för vad Guds ord säger. Att dessa bedragare ifrågasätter om en del skriftställen hör till Bibeln, är i samma anda som det satan sa till Eva; ”har Gud sagt..?” (1Mos. 3:1). Bibeln varnar oss människor att lägga till eller utesluta delar av Guds ord (Upp. 22:18) och skapa förvirring och osäkerhet. Trots detta skapar folk medvetet Biblar som saknar flera Bibelverser som t.ex. Apg. 8:37, Joh. 5:4, 7:53, 8:1-11, Mar. 9:44, 46. Nej! Minoritetstexten är inte att lita på som Guds rena, inspirerade ord - Guds ord skapar tro! Inte kritik, förvirring och tvivel.
"Ty Gud är inte författaren av förvillelse, men av frid, som i alla kyrkor av de heliga”. - 1Kor. 14:33. (SKJVB)