Bibelbiblioteket
ARTIKELSERIE: KUNGLIG INSPIRATION: MONARKER SOM FORMADE BIBELNS HISTORIA

DEL 1

Om Kung Jakob den Första av England

King James the First of England

BIBELN.ONLINE

Om Kung Jakob den Första av England

(King James I of England)


Bild 1: Kung Jakob I av England.

Regeringstid

Kung Jakob I av England, som också var Jakob VI av Skottland, blev kung av Skottland när han bara var 13 månader gammal efter att hans mor, Maria Stuart (Maria I av Skottland), abdikerade år 1567. Han blev sedan kung av England och Irland 1603 efter döden av drottning Elizabeth I. Vid den tiden var Jakob 36 år gammal. Kung Jakob VI regerade Skottland från 1567 till sin död 1625, vilket är en period av 58 år. När det gäller England och Irland, började hans regeringstid 1603 och varade till hans död 1625, vilket är en period av 22 år. Så, totalt regerade han Skottland i 58 år och England och Irland i 22 år.

Födsel och barndom

Bild 2: Edinburgh Castle i Skottland.


Jakob föddes den 19 juni 1566 i Edinburgh Castle i Skottland (Se bild 2). Han var son till Maria Stuart, Skottlands drottning, och Henry Stuart, Lord Darnley. Efter mordet på sin far och sin mors abdikation blev Jakob kung av Skottland vid bara 13 månaders ålder som Jakob VI.

Jakobs barndom ägde rum under en period av intensiv religiös konflikt i Skottland. Landet var uppdelat mellan katoliker och protestanter, och detta skapade politisk instabilitet och spänningar. Eftersom Jakob var mycket ung vid sin tronbestigning, tjänade en rad regenter som hans förmyndare. Detta inkluderade hans mor, Maria Stuart, som styrde som regent i hans tidiga barndom. Jakob fick en humanistisk utbildning och lärde sig flera språk, inklusive latin, franska och skotsk gäliska. Han blev en bildad man och var intresserad av ämnen som teologi och politik. Jakobs barndom var även påverkad av engelska händelser. Hans kusin, drottning Elizabeth I av England, hade en öppen fråga om tronföljden, och Jakob hade utsikterna att ärva den engelska tronen om Elizabeth dog barnlös. Detta kom senare att förverkligas år 1603 när Elizabeth avled, och Jakob blev Kung Jakob I av England.

Sammanfattningsvis var Jakobs barndom en tid av politisk och religiös oro, och hans tidiga utbildning och erfarenheter formade honom som en monark med breda kunskaper och intressen när han senare blev Kung av både Skottland och England.


Kung Jakobs försök att förena England och Skottland

Bild 3: Skottlands flagga


Regerade över båda Kronorna

Jakob blev kung av England och Irland 1603, efter döden av drottning Elizabeth I av England. Han blev därmed den första monarken som regerade över både England och Skottland, vilket ledde till skapandet av det personliga förbundet mellan de två rikena. 

Det som hände var en personlig union mellan England och Skottland. Detta innebar att de två kungarikena hade samma monark, men de fortsatte att vara separata länder med olika parlament och lagar. Jakob var nu kung av både England och Skottland, och han använde titlarna "Kung av England, Skottland, Frankrike och Irland" (även om han aldrig kontrollerade hela Frankrike).


Unionsförbundet

Bild 4: Engelska flaggan


Han förenade England och Skottland till ett enda rike

Under sin regeringstid försökte Jakob I införa lagstiftning för att fullständigt förena England och Skottland till ett enda rike. Jakob introducerade termen "Kungariket Storbritannien". Jakob I försökte främja en grad av politisk och religiös integration mellan England och Skottland. Han försökte skapa en gemensam valuta och en ny flagga som kombinerade Englands röda kors med Skottlands vita kors (Se bild 4). Han utfärdade även en kunglig proklamation som förklarade engelsmän och skottar som medborgare i ett gemensamt kungarike. Trots sina ansträngningar lyckades Jakob I inte uppnå en fullständig union under sin livstid.

En fullständig parlamentarisk union mellan England och Skottland skulle inte bli verklighet förrän år 1707, under regeringstiden av hans kusin, Drottning Anne av Storbritannien (Kung Jakob I och Drottning Anne var kusiner eftersom de båda var ättlingar till Henrik VIII:s syster Margaret Tudor). Drottning Anne av Storbritannien (1665-1714) var regent från 1702 till 1714. År 1707, det var under hennes styre, som Föreningsakten (Acts of Union) mellan England och Skottland trädde i kraft, vilket ledde till skapandet av Kungariket Storbritannien. Tidigare hade de två nationerna varit separata kungariken med samma monark, men efter 1707 blev de en enda politisk enhet. Denna förening ligger till grund för dagens Storbritannien.

Krutsammansvärjningen

(The Gunpowder Plot)

Ett mordförsök på Kung Jacob I stoppades

Krutkonspirationen år 1605

Illustration av Guy Fawkes arrestering.

Bild 5: Illustration av Guy Fawkes arrestering. ©Bibeln.Online


Krutsammansvärjningen den 5 november

År 1605 avslöjades ett katolskt förräderi och komplott. Målet med sammansvärjningen var att döda kung Jakob I (King James I) och de flesta av landets adliga genom att spränga det engelska överhuset under öppnandet av parlamentet den 5 november. Tack och lov förhindrades attentatet, och Westminsterpalatset och Kung Jakob I och adelsmännen undkom skadan.

  • Konspiratörerna: Den mest kända av konspiratörerna var Guy Fawkes, född i York 1570, och uppfostrad som protestant, men konverterade senare till katolicismen, men det fanns flera andra involverade, inklusive Robert Catesby, född cirka 1572 i Warwickshire, England. Han kom från en framstående katolsk familj, han var den verkliga hjärnan bakom den så kallade Krutsammansvärjningen. Catesby lyckades rekrytera andra, inklusive Fawkes, till sitt syfte att spränga det engelska parlamentet för att mörda Kung Jakob I och de flesta av parlamentets medlemmar. När sedan planen uppdagades försökte Catesby fly. Han dog dock i en strid mot de Kungliga styrkorna den 8 november 1605.

  • Upptäckt: Planen avslöjades efter att en anonym varning skickats till Lord Monteagle. Den 4 november 1605 hittades Guy Fawkes i källarvalven under parlamentet med 36 tunnor krut. Han blev arresterad, och de övriga konspiratörerna arresterades snart efter det.

  • Följder: Guy Fawkes och flera av hans medkonspiratörer torterades under förhör, dömdes till döden och avrättades. Efter attentatsförsöket infördes strängare lagar mot katoliker i England.

  • Minnesfirande: Guy Fawkes Night eller Guy Fawkes Day, är en Brittisk tradition som firas den 5 november varje år där människor tänder bål och bränner upp en docka som föreställer Fawkes. Vissa traditionella rätter och snacks konsumeras under Fawkes Night, inklusive Toffeeäpplen, Parkin (Ingefärskaka) och Bonfire toffee även känd som Sirap-kola. Även om dess religiösa och politiska betydelser har bleknat med tiden, är Guy Fawkes Night fortfarande en populär kulturell händelse i Storbritannien. Från början var dock detta en påminnelse att en grupp katoliker, ledda av Robert Catesby och inkluderande Guy Fawkes som var den som ertappades i källarvalven under parlamentet med 36 fat krut, för att spränga det engelska parlamentet i luften och mörda den regerande Kungen och parlamentets medlemmar. En påminnelse om förräderi och komplott. 

  • Filmen V för Vendetta (2005): Som motsats till Guy Fawkes Night eller Guy Fawkes Day kan vi se att filmskaparna av filmen V för Vendetta (2005) har valt att använda Guy Fawkes som en symbol och hylla honom som en frihetskämpe istället för en förrädare. Huvudkaraktären i filmen, är endast känd som "V", bär en mask som föreställer Guy Fawkes (Se bild 4). Denna mask blir i filmen en symbol för motstånd, uppror och anonymitet mot ett tyranniskt och övervakande samhälle. V är därför i filmen en idé snarare än en fysisk person, varpå hans ansikte aldrig visas. På filmens officiella hemsida skrevs följande om V: "V:s användning av Guy Fawkes-masken samt hans identitet fungerar som både praktiska och symboliska element till hans bakgrundshistoria. Han bär masken för att dölja sina fysiska ärr och genom att han skymmer sin identitet förkroppsligar han själva tanken. - En populär engelsk ramsa associerad med Guy Fawkes citeras också flera gånger i filmen:

”Kom ihåg, kom ihåg den femte november, Krutförräderi och komplott. Jag ser ingen anledning till att krutförräderiet någonsin skulle glömmas bort”.


Bild 6: Illustration av Guy Fawkes arrestering


Följderna för om Guy Fawkes och hans kumpaner hade lyckats genomföra attentatet är nästan ofattbara, vi skulle idag inte haft King James Bibeln. Det är inte svårt att förstå att det var Gud som skyddade Kung Jakob och adelsmännen från denna attack som inte enbart var en attack mot de styrande i England utan en attack mot Guds ord.

VISSTE DU ATT:

Sprängkraften av 36 tunnor krut är ca  2 160 Megajoule?

För att lättare förstå sprängkraften av 36 tunnor eller fat krut. Varje fat krut ansågs innehålla ungefär 90-100 pund (ca 40-45 kg) krut. Om vi räknar med att varje fat innehöll cirka 100 pund krut (45kg), då skulle 36 fat krut sammanlagt utgöra ungefär 3 600 pund krut (cirka 1 633 kg krut eller mer). Beräknat skulle denna mängd krut ge en sammanlagd sprängkraft på cirka 2 160 Megajoule (eller 2,16 Gigajoule). En enda Megajoule motsvarar ungefär rörelseenergin hos ett fordon med massan 1 ton som färdas i 160 km/h. Detta är en enorm mängd explosiv kraft, speciellt på 1600-talet och skulle kunna orsaka förödelse över ett stort område.

Litterär inverkan

(King James Version)

King James Bibeln, Första utgåvan (Faksimil)

Bild 7: King James Bibeln, Första utgåvan (Faksimil)


King James Bibeln

Kung Jakob I av England och VI av Skottland spelade en betydande roll i skapandet av King James Version (KJV) av Den Heliga Bibeln. År 1604 samlade han en grupp av framstående Bibelöversättare och lärda för att arbeta med översättningen. Resultatet blev den välkända King James Bible, också känd som Authorized Version, som publicerades första gången 1611. Kung Jakob ville ha en Bibelöversättning som var auktoritativ, lättläst och lämplig för användning i både anglikanska och presbyterianska kyrkor. KJV är känd för sin eleganta och poetiska språkstil och har haft en djup inverkan på det engelska språket och religiös kultur genom århundradena. Det är fortfarande efter över 400 år, den mest kända och använda Bibeln i engelskspråkiga länder.

Författare

Utöver att uppdraget med översätta Den Heliga Bibeln gavs under hans regeringstid, vilken långt senare kom att kallas för King James Version, var Jakob också själv en begåvad författare och teolog. Han skrev flera böcker och dessa verk ger en inblick i hans tankar om en rad ämnen, från styre till religion till personliga vanor, och ger en värdefull inblick i den kulturella och politiska miljön under hans regeringstid:

  • ”Daemonologie" (1597): Den publicerades först år 1597 och är en avhandling om demonologi, svartkonst och häxeri. Boken är uppdelad i tre böcker (eller delar) och är en dialog mellan två karaktärer, Philomathes och Epistemon, som diskuterar de olika aspekterna av demonologi. Kung Jakob I skrev "Daemonologie" i en tid när rädslan för häxeri var på sin höjdpunkt i Europa. Hans bok reflekterar både hans personliga tro på existensen av häxor och demoner och hans önskan att upplysa allmänheten om dessa faror. Jakob I argumenterade för att häxor och demoner var verkliga och att de arbetade för djävulen för att skada och förstöra oskyldiga människor.

  • "Basilikon Doron" (1599): Titeln "Basilikon Doron" är grekiska och kan översättas till "Kungligt testamente" eller "Kunglig gåva”. Detta verk är en instruktionsbok eller handbok riktad till hans son, prinsen Henry Frederick av Skottland. ”Till vem kan med rätta tillkomma hans bok om hur en Prins skall undervisas i alla frågor som rör hans kall, såväl allmänt (som en Kristen gentemot Gud) som särskilt (som en Kung gentemot sitt folk?) Till vem (säger jag) kan den med rätta höra, som till dig, min käraste son?” Den innehåller råd om moral, etik och kungligt styre. I denna bok förordade han Kunglig dygd och gav råd om hur man bör bete sig som en monark. Han säger detta: ”Jag delade denna bok i tre delar. Den första lär dig din plikt mot Gud som Kristen: den andra din plikt i ditt ämbete som Kung, och den tredje lär dig hur du skall bete dig i ovidkommande ting”. I boken varnade han bland annat för "förbjudna lustar" och att undvika "för stora bekantskaper, bekantskap med för många", och särskilt för "att bli för kär i sina favoriter" vilket också utgör en referens till homosexualitet som under många andra tidsepoker i England, var olagligt och kunde leda till allvarliga straff. Vilket också var orsaken till att det förekom illvilliga rykten om att Kung Jakob själv var homosexuell. Det finns absolut inga bevis för ett sådant påstående, utan tvärtom då Bibeln innehåller flera stycken som ofta citeras i debatten om homosexualitet (som t.ex. Rom. 1:22-32) och Kung Jakob var en hängiven Kristen som han bekräftade i denna bok med en rubrik som ”En Kungs Kristna plikt gentemot Gud". Nämnas bör också att även under hela Jakobs regeringstid fortsatte dessa lagar mot homosexualitet att vara på plats. I sin bok hänvisar han också till många skriftställen i olika ämnen och han avvisar även de apokryfiska böckerna då han anser att dessa är kopplat till Katolicismen. När det gäller de apokryfiska böckerna, utelämnar jag dem eftersom jag inte är någon Katolik…” Han forsätter att säga: ”Men när ni läser Skriften, läs den med ett helgat och kyskt öra: beundra vördnadsfullt sådana dunkla ställen som ni inte förstår och skyll bara på er egen oförmåga; läs med glädje de tydliga ställena och studera noggrant för att förstå dem som är något svåra; pressa på att bli en god textläsare, för Skriften är alltid den bästa tolkaren av sig själv….” - Kung Jakob I.

  • "The True Law of Free Monarchies" (1598): I denna avhandling framför Jakob argumentet för den "Gudomliga rätten" till kungligt styre. Det är en teori som hävdar att en monark är satt på tronen av Gud och att ingen annan än Gud har rätt att utmana eller ifrågasätta monarkens beslut. Jakob argumenterar för att monarker är Guds utsedda företrädare på jorden och att de därför bör styras av Guds lag snarare än människans lag.

  • "A Counterblaste to Tobacco" (1604): Detta är en av de första skrifterna som öppet kritiserar tobaksrökning. I den uttrycker Jakob sitt avsky för tobaksrökning och beskriver det som en skadlig vana. Jakob beskriver tobaksrök som farlig och skadlig för lungorna. Han kritiserar rökningen som en barbarisk vana och jämför den med de sedvänjor som finns bland "vilda", icke-europeiska folk. Jakob kritiserar även det ekonomiska slöseriet med att spendera pengar på tobak. Kungen beskriver tobaksrökning som en "löjlig och skamlig vana" och uppmanar sina undersåtar att avstå från den. Under hans regeringstid infördes flera lagar och skatter för att begränsa tobaksanvändningen.

Kung Jakobs död och begravning

Jakob avled av naturliga orsaker den 27 mars 1625 efter att ha regerat som kung av Skottland i 58 år och kung av England och Irland i 22 år. Han efterträddes av sin son, Karl I (Charles I). Det fanns vissa rykten och spekulationer om förgiftning vid tiden för hans död men Kung Jakob hade haft flera hälsoproblem under sitt liv, inklusive artrit, njursten och, eventuellt gikt. Hans hälsa försämrades under hans sista år, och han dog vid 58 års ålder. Kung Jakob I av England begravdes i Westminster Abbey i London, England. Westminster Abbey är en av Storbritanniens mest kända och historiska kyrkor och fungerar som en begravningsplats för många brittiska monarker och betydelsefulla historiska figurer. Hans grav finns fortfarande i kyrkan och är en del av dess rika historiska arv.

Kung Jakob I av England, var en framträdande figur i den tidiga moderna periodens historia.

Kung Jakob I är en av de mest kända monarkerna i Storbritanniens historia och en viktig figur som markerade övergången från Tudor- till Stuart-dynastin. Jakobs regeringstid var präglad av kulturellt och politiskt förändring, och hans beslut hade varaktiga konsekvenser för rikena han styrde över och även för hela världen.


Historisk sammanfattning av hans liv och regeringstid:

Bild 8: Kung Jakob I av England.


Födelse och uppväxt

Jakob föddes den 19 juni 1566 som son till Maria Stuart, drottning av Skottland, och hennes andra make, Henry Stuart, lord Darnley. Efter sin mors abdikation blev han kung av Skottland som Jakob VI när han var endast ett år gammal. Hans regeringstid i Skottland var präglad av religiös konflikt mellan katoliker och protestanter.


Unionen av de engelska och skotska tronerna

Jakobs mest kända prestation var föreningen av de engelska och skotska tronerna. Efter Elizabeth I:s död år 1603 blev han kung Jakob I av England, vilket markerade början på den personliga unionen mellan de två kungarikena. Detta innebar att England och Skottland hade samma monark men fortfarande skilda parlament.


Religionspolitik

Jakob I försökte mildra religiös konflikt och förföljelse genom att främja idén om religiös tolerans. Han initierade King James Version, en översättning av Bibeln till engelska, som fortfarande används idag. Trots sina strävanden mötte han motstånd från både puritaner och katoliker under sin regeringstid.


Politik och relation med parlamentet

Jakob I hade en övertygelse om att Kungens Kristna plikt är gentemot Gud och han hade därför en ansträngd relation med delar av parlamentet. Han var kritisk mot parlamentets försök att begränsa Kungens makt och ansåg att Kungen skulle styra genom Guds nåd. 


Gunpowder Plot

Under Jakobs regeringstid inträffade det berömda Gunpowder Plot år 1605, där katolska konspiratörer, inklusive Guy Fawkes, försökte spränga det engelska parlamentet. Konspirationen misslyckades, och förrädarna dömdes till döden.


Död och arv

Kung Jakob I avled den 27 mars 1625. Han efterträddes av sin son, Kung Karl I av England. Jakobs regeringstid lämnade en viktig arv, inklusive försök till religiös tolerans och hans bidrag till Bibelöversättningen som färdigställdes år 1611 och som senare kom att kallas för Authorized King James Version. Han är också känd för sina skrifter om politik, inklusive "Basilikon Doron," där han delade sina tankar om regeringsstyrning.

Datoranimerad bild av Edinburgh Castle i Skottland

Datoranimerad bild av Edinburgh Castle i Skottland. - ©Bibeln.Online